Hà Nội, Thứ Hai Ngày 23/09/2019
(phapluatmoitruong.vn) - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục là một nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(phapluatmoitruong.vn) - Với mong muốn giúp học sinh (HS) hiểu và yêu hơn những dòng nhạc truyền thống, nhiều trường học tại TPHCM đã chủ động phổ biến và lồng ghép nội dung này vào nhiều hoạt động của trường.