Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 22/01/2021

Thanh Hóa: Điểm sáng ngành giáo dục huyện miền núi Như Thanh

Duy Thịnh, 10:48 15/10/2020

Năm học 2019-2020, Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ban ngành huyện Như Thanh ngành giáo dục đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Vui mừng với những kết quả đạt được cô Lê Thúy Lan, Trưởng phòng GD huyện Như Thanh chia sẻ: Năm học 2019-2020 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Năm học tập trung triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, áp dụng từ năm học 2020-2021, triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; sự đồng thuận của nhân dân, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành, đã thu được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định sắp xếp các trường tiểu học, THCS và trường có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn huyện đến năm 2020, phù hợp với tình hình thực tế các địa phương trong huyện, nhất là các địa phương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Kết thúc năm học 2019-2020, thực hiện giải thể 03 trường TH và THCS, sáp nhập 06 trường mầm non. Sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường học toàn huyện có 51 trường, trung tâm gồm: 15 trường mầm non (14 trường công lập, 01 trường tư thục), 18 trường tiểu học, 14 trường THCS, 01 trường THCS và THPT, 02 trường THPT và 01 trung tâm GDNN-GDTX.

Năm học 2019-2020, toàn huyện có 1578 CBGV, trong đó CBGV trong biên chế: 1445 người, CBGV hợp đồng: 133 người (hợp đồng tỉnh và hợp đồng 60 là 107 người), CBGV nữ: 1127 người, người dân tộc: 319 người, tỷ lệ đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn: 83,1%, CBGV là đảng viên chiếm tỷ lệ 66,0%.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ. Như tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên đi học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo các nhà trường tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, khối; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm trong toàn ngành; thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ và hợp lý công tác bổ nhiệm, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiểu học, THCS triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đại trà; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông nói chung, học sinh lớp 9 bậc THCS nói riêng, là nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho ngành giáo dục đối với sự ổn định tình hình kinh tế, xã hội tại các địa phương trong giai đoạn hiện nay. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, nâng cao nhận thức về các loại hình nghề nghiệp cho học sinh. Kết quả thực hiện: 100% học sinh lớp 9 trong các trường THCS được giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chỉ đạo thường xuyên, liên tục từ huyện đến các cấp ủy, chính quyền cơ sở, trở thành hoạt động có nền nếp, góp phần xây dựng phong trào Nông thôn mới của huyện.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ theo Đề án của Bộ GDDT, Đề án của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học đều được trang bị các thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. 100% các trường đều đủ máy vi tính, có kết nối Internet phục vụ công tác quản lý và hành chính trong nhà trường; 100% các trường THCS đều học Tin học. Nhiều trường đã thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT vào dạy học, sử dụng và khai thác hiệu quả các phần mềm phục vụ công tác quản lý và dạy học, năng lực sử dụng máy vi tính và các ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng lên rõ rệt.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020, theo đó năm học 2019-2020 huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà lớp học, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng… cho các trường MN, TH, THCS với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Các xã, thị trấn và các nguồn vận động tài trợ, xã hội hóa từ phụ huynh đầu tư xây dựng nhà lớp học, nhà bảo vệ, bếp ăn, cổng trường, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tường rào, cải tạo khuôn viên ... với số tiền gần 10 tỷ đồng. Tính đến nay trường chuẩn quốc gia toàn huyện đạt 76,9%....

Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo là xu thế tất yếu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa, vai trò của hội nhập đến các nhà trường; chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện và tiếp tục áp dụng phù hợp, hiệu quả các mô hình giáo dục, các phương pháp giảng dạy tiên tiến của các nước có nền giáo dục hiện đại để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Luôn củng cố và duy trì phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; chỉ đạo các trường mầm non nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Điểm nổi bật của giáo dục Mầm non trong năm học là: Quy mô trường, lớp ổn định; công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi toàn huyện được duy trì bền vững; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng môi trường giáo dục, trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. 18/18 trường đã ứng dụng CNTT và sử dụng có hiệu quả các phần mềm trong quản lý và giảng dạy; 100% số trẻ đến trường được chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Giáo dục tiểu học ngày càng được chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý chất lượng giáo dục. Trong năm học 2019-2020 đạt được nhiều thành tựu như: Hội khỏe Phù Đổng huyện Như Thanh lần thứ VI năm 2019: có 168 em đạt giải, trong đó: Giải nhất 42 em; Giải nhì 42 em; Giải ba 84 em. 04 trường đạt giải toàn đoàn (01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba). Dự thi cấp tỉnh đạt 25 giải, trong đó: 07 huy chương đồng, 18 em đạt khuyến khích; môn Bơi lội và môn Điền kinh xếp thứ 3 đồng đội/27 huyện, thị, TP. Cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông” cấp tỉnh, đạt giải Ba tập thể/27 huyện, thị, TP...

Giáo dục trung học tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá song song với đổi mới phương pháp dạy học; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Kết quả các kỳ thi trong năm học: Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện có 145 em đạt giải, tỷ lệ: 45.56%; Lớp 8 cấp huyện có 120 em đạt giải, tỷ lệ: 40,67%. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện có 08 dự án đạt giải; Dự thi cấp tỉnh đạt 01 giải khuyến khích. Hội khỏe Phù Đổng huyện Như Thanh lần thứ VI năm 2019 có 527 em đạt giải; Dự thi cấp tỉnh 81 HS đạt giải, trong đó: 03 HS đạt huy chương vàng, 19 HS đạt huy chương bạc, 22 HS đạt huy chương đồng, 37 HS đạt giải khuyến khích. Môn Bơi lội, môn Bóng chuyền nữ và Điền kinh đều được xếp thứ 3 đồng đội/27 huyện, thị, TP. Có 6 học sinh trúng tuyển/8 học sinh dự thi vào chuyên Lam Sơn các môn chuyên Toán, Lý, Sinh.

Các trường THPT, THCS và THPT triển khai và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học, có nhiều biện pháp cải tiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn; duy trì nền nếp dạy và học, tích cực ứng dụng CNTT và các phần mềm quản lý giáo dục; đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định, chất lượng mũi nhọn được quan tâm và tiếp tục đạt được kết quả cao. Kết quả các kỳ thi trong năm học: tại hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, Trường THPT Như Thanh: Đạt 35 giải cá nhân, trong đó: 6 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ và 17 giải KK. Được tặng Cờ Nhất môn Điền kinh, Ba môn Bóng bàn.Trường THPT Như Thanh 2: Đạt 20 giải, trong đó: 2 HCV, 1 HCB, 9 HCĐ và 9 giải KK. Trường THCS-THPT Như Thanh: Đạt 03 giải (02 HCĐ và 01 giải KK). Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2020: toàn huyện đạt 823/836 em, tỷ lệ 98.44%; có 262 số điểm 9 trở lên, có 10 em đạt điểm 10 môn GDCD, Địa lý; có 21 lượt/18 em đạt 27 điểm trở lên tổ hợp xét tuyển vào các trường Đại học.

Với những kết quả đạt được trong năm học 2019-2020 của toàn ngành giáo dục trên địa bàn huyện đã góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Hy vọng với những hướng đi đúng đắn, sự tâm huyết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện nhà; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự phối, kết hợp hiệu quả của các phòng, ban, đoàn thể, hội cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; sự quan tâm ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong huyện để ngành giáo dục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021. Góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Một số hình ảnh các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện xây dựng trường chuẩn:

Cơ sở các trường THCS xây dựng để làm trường chuẩn
Phòng giáo dục huyện Như Thanh phối hợp với Ngân hàng hợp tác (chi nhánh Thanh Hóa) trao quà trung thu cho các học sinh trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn
Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Điểm sáng ngành giáo dục huyện miền núi Như Thanh tại chuyên mục Giáo dục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Giáo dục