Hà Nội, Thứ Tư Ngày 19/02/2020

TP.HCM: Giảm thiểu tác động độc hại từ môi trường mạng đến học sinh

Ngọc Bùi, 15:29 08/07/2019

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục đích của kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” là nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, lành mạnh, hữu ích. Đồng thời, giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.

TP phấn đấu đến hết năm 2021 có ít nhất 85% cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh. Ảnh MH

Đến hết năm 2021, TP phấn đấu có ít nhất 85% cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh. Bên cạnh đó, thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, TP cũng phấn đấu có ít nhất 85% cơ sở giáo dục xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên để tổ chức quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng; có ít nhất 85% đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên và đội ngũ quản trị của website, diễn đàn, mạng xã hội của các cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Giảm thiểu tác động độc hại từ môi trường mạng đến học sinh tại chuyên mục Giáo dục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Giáo dục