Hà Nội, Thứ Ba Ngày 15/06/2021

Trường ĐH Kiến trúc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Xây dựng & phát triển

Mtđt, 16:56 17/09/2019

Ngày 17/9, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng & phát triển và khai giảng năm học 2019 - 2020.

Truyền thống vẻ vang và bước tiến vượt bậc

Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển với gần 60 năm truyền thống đào tạo kiến trúc sư, từ những ngày khai giảng lớp Kiến trúc đầu tiên tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1961. Ngày 17/9/1969, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 181/CP thành lập trường Đại học Kiến trúc với hai chuyên ngành đào tạo bậc đại học là: Kiến trúc và Công trình kỹ thuật thành phố.

PGS.TS.KTS Lê Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Tiếp nối truyền thống nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường đại học Kiến trúc Hà Nội đang có những bước phát triển vượt bậc. Đảm nhiệm ngày càng xuất sắc hơn vai trò của mình trong công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các ngành kinh tế - xã hội của đất nước ở trình độ đại học và sau đại học, đặc biệt là kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kỹ thuật hạ tầng, môi trường đô thị và quản lý đô thị.

Là một trung tâm đi đầu trong việc nghiên cứu giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đào tạo khoa học công nghệ có chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Hiện nay, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã trưởng thành với khoảng gần 13.000 sinh viên, người học theo 20 ngành đào tạo bậc đại học, 5 ngành đào tạo sau đại học, trong đó có những chương trình đào tạo quốc tế. Nhà trường đang trên con đường phát triển thành một trường đại học đa cấp, đa ngành đáp ứng đúng sứ mạng, mục tiêu giáo dục, chức năng và nhiệm vụ của nhà trường. Các chương trình đào tạo của nhà trường luôn được đổi mới cập nhật theo quy trình phù hợp với quy định của học chế tín chỉ và những phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Các chuyên ngành đào tạo truyền thống như: Kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, mỹ thuật ứng dụng ... luôn phát huy được vai trò đầu tàu và thực sự đã khẳng định được vị thế của mình trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước...

Hướng tới tương lai phát triển, mang trong mình truyền thống đáng tự hào, nhà trường cũng đã xác định những thách thức từng bước phải vượt qua để thực hiện sứ mệnh của mình là một cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành ở các bậc đại học và sau đại học, cung cấp cho ngành Xây dựng và xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao với các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, là một cơ sở đào tạo đi đầu trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, mỹ thuật ứng dụng, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, quản lý đô thị...

Đạo đức, chất lượng, trí tuệ, tự chủ và hội nhập

Bước vào kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhà trường hướng tới một trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đa ngành, định hướng nghiên cứu, có chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu ở Việt Nam, có vị thế trong khu vực châu Á, là một cơ sở đào tạo tiên phong trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, mỹ thuật ứng dụng, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, quản lý đô thị... Hệ thống giá trị cốt lõi được xác định theo tiêu chí đạo đức, chất lượng, trí tuệ, tự chủ, hội nhập.
Trên cơ sở xác định tầm nhìn và những giá trị cốt lõi, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ xây dựng những chiến lược phát triển một cách toàn diện trên các lĩnh vực theo 2 giai đoạn với những định hướng cụ thể:

Giai đoạn 1 (Từ nay đến năm 2020): Xây dựng và chuẩn bị cho mô hình tự chủ.

Giai đoạn 2 (Từ năm 2020 – 2025): Tự chủ một cách toàn diện.

Những định hướng xây dựng và phát triển

Đông đảo các thế hệ CB, thầy cô và sinh viên tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Mở rộng có chọn lọc các hệ/ngành/chương trình đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế:

Đối với khối ngành Kiến trúc - Quy hoạch: Nghiên cứu mã ngành đào tạo và liên kết đào tạo quốc tế: Bảo tồn di sản kiến trúc, Công nghệ kiến trúc.

Đối với khối ngành Nghệ thuật: Nghiên cứu phát triển mã ngành đào tạo: Thiết kế truyền thông đa phương tiện (Multi-media Design).

Đối với khối ngành Quản lý và Kinh tế: Nghiên cứu phát triển mã ngành: Quản lý dự án, bất động sản.

Đối với khối ngành Công nghệ thông tin: Nghiên cứu mã ngành: Tin học ứng dụng (Diễn họa kiến trúc - quy hoạch, xây dựng, quản lý BIM…).

Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, tài chính:

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo hệ đại học liên kết với các trường đại học có uy tín cùng chuyên ngành trên thế giới và khu vực, kiến tạo một hệ thống mạng lưới đạo tạo liên kết quốc tế.

Xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu doanh nghiệp và địa phương theo phương thức hợp tác và đặt hàng.

Xây dựng và triển khai phương thức đào tạo gắn với công nghệ tiên tiến.

Xây dựng quy trình và đổi mới phương thức triển khai hệ đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

Nghiên cứu và đào tạo một số lớp đào tạo kiến trúc sư và kỹ sư tài năng để phát triển các ngành mũi nhọn.

Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế:

Tăng cưởng khả năng tiếp cận với thực tiễn để giúp người học có khả năng cao khi tiếp cận với những vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho các chương trình đào tạo với quan điểm cung cấp lực lượng lao động có trình độ cao sau đào tạo không chỉ cho thị trường lao động Việt nam mà còn cho khu vực ASEAN và vươn ra khu vực châu Á và thế giới.

Tăng cường khả năng liên kết giữa các khối kiến thức để sinh viên có khả năng vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tăng cường khả năng liên thông ngang giữa các chương trình đào tạo các ngành học trong cùng khối cũng như các khối với nhau và liên thông dọc giữa các cấp học cho các ngành đào tạo để hướng tới bối cảnh triển khai chương trình đào tạo khoa học, linh hoạt và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên thông qua các chương trình đào tạo quốc tế mở rộng lấy chứng chỉ và công nhận liên thông.

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các chương trình đào tạo mở rộng lấy chứng chỉ và công nhận liên thông.

Nâng cao hiệu quả - chi phí của các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ:

Tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu và chi tiêu hợp lý để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao thu nhập cho viên chức và người lao động. Bên cạnh việc tận dụng tối đa nguồn thu do ngân sách Nhà nước cấp, cần tăng cường triệt để các nguồn lực tài chính từ hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh xuất sắc

Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm hiệu quả theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành. Định kỳ tiến hành rà soát nghiên cứu sửa đổi Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường cho phù hợp với chế độ hiện hành và tình hình thực tế của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính theo lộ trình hai giai đoạn.

Xây dựng định mức khoán quỹ lương và các định mức chi phí quản lý cho các đơn vị hướng tới môi trường tự chủ đáp ứng nhu cầu phát triển.

Mở rộng nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo với các sơ sở trong và nước ngoài, mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ trong trường.

Tăng cường sự hợp tác, tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường thông qua các chương trình, dự án hợp tác và trao học bổng khuyến khích cho sinh viên.

Chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển mang trong mình truyền thống đáng tự hào được tạo dựng từ nhiều thế hệ cán bộ, viên chức giảng dạy, sinh viên, học viên, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hôm nay đang phát huy mạnh mẽ, viết tiếp những trang sử huy hoàng bằng những thành công mới trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ và thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chắc chắn sẽ trở thành một địa chỉ đào tạo và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tin cậy của xã hội với môi trường đại học xanh - sạch - đẹp, văn minh và hiện đại.


PGS.TS.KTS Lê Quân
Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Bạn đang đọc bài viết Trường ĐH Kiến trúc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Xây dựng & phát triển tại chuyên mục Giáo dục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Giáo dục
Ngày 5/9, ông An Văn Sáu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum cho biết, vì lí do mưa kéo dài, tình hình sạt lở phức tạp nên đã chỉ đạo các trường học hoãn buổi lễ khai giảng.