Hà Nội, Chủ nhật Ngày 25/07/2021

Ngọc Liệp (Quốc Oai): Sức bật từ phát huy dân chủ

Huyền Huyền, 16:09 15/04/2018

Là xã thuần nông, đời sống của người dân khó khăn, nhưng đến nay, xã Ngọc Liệp đã vượt khó thành công, đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này có được là do địa phương đã thực hiện tốt dân chủ cơ sở.

Xã Ngọc Liệp là trong những xã nhỏ của và huyện Quốc Oai, nhưng đã duy trì và củng cố phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiều năm qua.

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhân dân xã Ngọc Liệp đã tích cực phát triển hộ kinh tế gia đình, mở mang ngành nghề, kinh doanh dịch vụ phát triển, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Toàn xã có 2.518 hộ với 8.714 nhân khẩu trong đó: nông nghiệp 2.872 lao động chiếm 60.2%, CN – TTCN 985 lao động chiếm 20.6%, dịch vụ thương mại 650 lao động chiếm 13.6%, lao động khác 264 chiếm 5.5%.

Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND và Thường trực BCĐ chương trình 02 của huyện Quốc Oai và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để lựa chọn cách làm phù hợp, hiệu quả cho từng tiêu chí, từng phần việc cụ thể. Tính dân chủ, công khai được phát huy và đặt lên hàng đầu đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tạo được niềm tin trong nhân dân. Những nhân tố đó đã góp phần giúp Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Liệp hoàn thành và cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Về kinh tế công tác chuyển giao và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của địa phương đã được quan tâm, quy hoạch được vùng sản xuất rau an toàn, khu chăn nuôi xa khu dân cư, vùng sản xuất lúa chất lượng cao, hệ thống giao thông thủy lợi được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân, nhân dân được tiếp thu các kiến thức mới và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, sản xuất hàng hóa được mở rộng thu nhập của người dân tăng cao, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Về văn hóa xã hội, đời sống văn hóa tinh thần và ý thức xã hội của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt. Người dân quan tâm đến việc chung của thôn, xóm, cộng đồng dân cư, tình làng nghĩa xóm được vun đắp hơn.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao được khơi dậy và hoạt động sôi nổi trong các địa bàn dân cư thôn, xóm, đời sống văn hóa được nâng cao, các tập tục lạc hậu được giảm nhiều, nhân dân tích cực xây dựng “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc tang như “ tang văn minh” công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội an toàn ổn định.

Về chính trị: Vai trò, vị trí của cấp ủy Đảng từ xã đến cơ sở thôn có nhiều chuyển biến tiến bộ, năng lực điều hành được nâng lên, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên được nâng cao, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân tại cơ sở, công tác cải cách hành chính được quan tâm.

Theo ông Thuận, trong quá trình lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng việc phát huy dân chủ, xem đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công.

Tất cả các thôn của xã khi xây dựng các công trình cấp thôn như đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi đều tổ chức họp dân, bàn bạc và quyết định mức đóng góp.

Công tác quản lý đất trên địa bàn xã cũng được tăng cường, phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm luật đất đai.

Không chỉ phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, Ngọc Liệp còn thực hiện nghiêm các nội dung công khai để dân biết theo đúng quy định, niêm yết tại trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa thôn và thông tin trên Đài Truyền thanh xã và trong các hội nghị họp thôn.

Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định đều được triển khai sâu rộng tới nhân dân như xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Tại Ngọc Liệp, nhân dân được tham gia giám sát tất cả các hoạt động của Đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, đại biểu HĐND; giám sát các nội dung nhân dân được biết, những nội dung nhân dân đã bàn và quyết định trực tiếp…

Các hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn và đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng đều được nhân dân giám sát.

Về xây dựng chính quyền, Ngọc Liệp tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông tại UBND xã; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của đảng bộ và chính quyền xã Ngọc Liệp cùng sự chung tay, giúp sức của người dân, Ngọc Liệp sẽ “cán đích” với những con số ấn tượng, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Quốc Oai cũng như TP. Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết Ngọc Liệp (Quốc Oai): Sức bật từ phát huy dân chủ tại chuyên mục Đời sống - Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đời sống - Xã hội