Hà Nội, Thứ Năm Ngày 01/10/2020
Những cây cột đèn chiếu sáng ở lề đường bị dây leo dại bò trùm kín không chỉ thân cột, mà các chụp bóng đèn phía trên cao dây dại cũng phủ kín mít
1 2 3 4 5 ... 615