Hà Nội, Thứ Năm Ngày 21/11/2019
Sau một thời gian kiên trì vận động, tuyên truyền, việc thực hiện quy định đổ rác theo giờ đã thực sự tạo nên một thay đổi lớn về nhận thức của người dân, góp phần sạch đẹp cho các ngõ phố Thủ đô.
1 2 3 4 5 ... 453