Hà Nội, Chủ nhật Ngày 22/09/2019
Thời gian bắt đầu xả lũ dự kiến từ tháng 8 đến khoảng giữa tháng 10/2019, với tổng diện tích xả lũ năm nay là 90.200 ha, chiều sâu mực nước xả lũ từ 40 – 80 cm.
1 2 3 4 5 6 ... 424