Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 30/07/2021

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ba Trại

Thủy Lan, 10:26 18/06/2021

Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội đang từng bước vượt khó khăn, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã khiến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND – UBND phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực rất lớn của nhân dân nên nền kinh tế được được duy trì ổn định.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85% giảm 0,38% so năm trước; tỷ lệ sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm, 10/10 thôn được công nhận làng văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Cơ sở vật chất đường giao thông nông thôn, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, hệ thống mương vai, đường điện được đầu tư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành xuất sắc công tác quân sự địa phương...

Trụ sở UBND xã Ba Trại, huyện Ba Vì

Phát huy những kết quả đã có, năm 2021, xã Ba Trại đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể, Ba Trại tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng vào nhóm ngành nông lâm nghiệp, thủy sản với các nội dung: Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, phòng chống lụt bão. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho các loại cây trồng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 500 ha. Duy trì ổn định ngành chăn nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Phấn đấu tổng giá trị thu nhập 850 tỷ; Giá trị Nông, lâm nghiệp: 637 tỷ chiếm 75%. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp với chăn nuôi chiếm 60%, trồng trọt 40%. Công nghiệp xây dựng 119 tỷ chiến 14%; Thương mại- dịch vụ 94 tỷ chiến 11%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,2 triệu đồng/ người/ năm. Tổng sản lượng cây có hạt đạt 1.900 tấn.

Duy trì ổn định ngành chăn nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng nội bộ ngành nông nghiệp, theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành trồng trọt và chăn nuôi và công nghiệp chế biến chè búp khô.

Chè là cây trồng có thế mạnh, đã và đang mang lại giá trị kinh tế cho người dân xã Ba Trại.

Bên cạnh đó, xã Ba Trại, huyện Ba Vì tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tiếp tục duy trì và giữ vững 9 tiêu chí đã đạt, phấn đấu 7 tiêu chí cơ bản đạt và 03 tiêu chí chưa đạt (trường học, thu nhập và cơ sở vật chất văn hóa).

Khuyến khích các hộ gia đình phát triển các cơ sở sản xuất chế biến gỗ, cơ khí và vật liệu xây dựng, tạo việc làm cho lao động địa phương tăng thêm thu nhập gia đình. Đặc biệt phát triển nghề chế biến chè búp khô có chất lượng, sạch an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ - thương mại trên địa bàn xã; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thương mại dịch vụ, buôn bán, để phát triển kinh tế...

Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2030. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn xã.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa – chính trị quan trọng của của xã, huyện; Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND về phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết 02 của huyện ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, mừng thọ.

Duy trì và phát triển sâu rộng phong trào TDTT quần chúng. Đưa tin kịp thời các chủ trương, chính sách đến kịp thời với người dân, tuyên truyền các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Tuyên truyền cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã Ba Trại luôn đoàn kết để phát triển.

Tiếp nhận các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình được đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia gắn với thực hiện trường lớp học và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xã hội hóa, giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS...

Một nhiệm vụ quan trọng khác mà xã Ba Trại đã và đang chú trọng là việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng cụ thể rõ người, rõ việc, sâu sát cơ sở.

Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình công tác điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Ban hành kế hoạch CCHC, kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị. Xây dựng nền hành chính có hiệu lực hiệu quả, nhạy bén đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống...

Tiếp tục và chủ động thực hiện công tác nắm bắt tình hình, ngăn chặn kịp thời các tình huống có thể xảy ra đảm bảo giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh tuyệt đối trong dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành các chương trình, Kế hoạch, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chủ động phối hợp nắm bắt tình hình và đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021.

Song hành với những nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, xã Ba Trại cũng đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội, người có công. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trong các dịp ngày lễ, tết, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công. Đảm bảo tốt công tác an sinh xã hôi, làm tốt công tác giảm nghèo.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đề ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt pháp lệnh người có công, đảm bảo công tác chi trả thường xuyên cho các đối tượng được hưởng chính sách...

Bạn đang đọc bài viết Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ba Trại tại chuyên mục Đời sống - Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đời sống - Xã hội