Hà Nội, Thứ Hai Ngày 16/09/2019
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng dư âm của nó vẫn còn in đậm nét trên mỗi khuôn mặt người mẹ, người vợ, người con có người thân nằm lại các chiến trường.
1 2 3 4 5 ... 43