Hà Nội, Thứ Tư Ngày 18/09/2019
Trời xanh mây trắng bồng bềnh Nước xanh biêng biếc chung tình năm xưa
Vì đâu nên nỗi thế này? Phải chăng tranh chấp... đổi thay môi trường?
1 2 3 4 5 ... 43