Hà Nội, Thứ Hai Ngày 23/09/2019
Với ý tưởng rất văn nhân và đầy sự nhiệt huyết từ tấm lòng đam mê văn học, chủ biên và các cộng sự của Tủ sách Thi Văn Việt đã làm nên một nhịp cầu giao lưu và kết nối khách thơ trên mọi miền đất nước
Làng Cổ Dũng thuộc xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang được gọi là làng tiến sỹ nên tất nhiên phải có người đỗ tiến sỹ xưa và nay.
Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể ngày 7/12, ghi danh di sản vào Danh sách Văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại.