Hà Nội, Thứ Ba Ngày 07/07/2020
“Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua”. Những vần thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên giúp ta nhớ tới một nét đẹp văn hóa của dân tộc, đó chính là tục xin chữ.