Thứ năm, 26/05/2022 22:01 (GMT+7)
Làng Châu, đôi dòng lịch sử
Làng Châu là một chặng đường lịch sử đã qua, để lại cho các thế hệ tiếp theo những truyền thống tốt đẹp của một vùng đất.
Hé lộ chuyện thờ chó đá ở phủ Quận Công
Không chỉ ở các vùng nông thôn mà ở một số di tích như đền, phủ ngay Hà Nội vẫn giữ tục chôn chó đá, thậm chí thờ trước cửa. Phủ thờ Quận Công cũng được biết đến là nơi có tục thờ chó đá.