Hà Nội, Chủ nhật Ngày 28/02/2021

Cội nguồn sức mạnh Việt Nam

Mtđt, 14:30 22/01/2021

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đến gần. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, đất nước ta đã phải đối mặt với vô vàn thách thức, cam go, song nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kiên cường vượt qua,...

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu biến động khó lường; bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đến gần. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, đất nước ta đã phải đối mặt với vô vàn thách thức, cam go, song nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kiên cường vượt qua, giành nhiều thành tựu được cả thế giới khen ngợi.

“Cùng nhau, chúng ta là đại dương”

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đoàn kết chính là cội nguồn của sức manh của đại dân tộc Việt Nam ta. “Khi riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là một đại dương”…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Với tinh thần đó, 5 năm qua (2016-2020), Đảng, Nhà nước đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Trong quá trình đó, Đảng, Nhà nước tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội. Các cấp, các ngành đã tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

“Từ chủ trương của Đảng đến chính sách, pháp luật của Nhà nước, càng ngày quyền làm chủ của người dân càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân càng được củng cố”, ông Đỗ Quốc An, phường Quảng An (quận Tây Hồ) nói.

Không có những mối quan hệ ấy, thì làm sao hàng vạn các bạn trẻ có thể học hành, làm ăn ở nước ngoài; khoe tài, khoe sắc trên các đấu trường quốc tế và du ngoạn khắp thế gian?

Bất chấp những biểu hiện của chủ nghĩa bảo hộ, nước ta đã thúc đẩy hơn nữa những thỏa thuận về Khu vực mậu dịch tự do (FTA). Cho tới nay, đã ký tới 15 thỏa thuận, trong đó có 5 thỏa thuận được ký trong nhiệm kỳ này, biến Việt Nam thành nước có độ mở rộng nhất hoàn cầu. Chính nhờ vậy mà kim ngạch xuất - nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng cao ngay cả trong lúc toàn thế giới phải vật lộn với Covid-19; các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam tới 173 - 174 tỉ USD trong vòng 5 năm! Nhớ lại đúng 25 năm trước đây, khi nước ta gia nhập ASEAN, đồng thời tham gia AFTA, anh em chúng ta nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi vị thế như hiện nay!

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói: “Việc nước ta ứng phó thành công với tình thế '3 trong 1': vừa chống dịch, vừa duy trì ổn định KT-XH, vừa thích ứng với cục diện thế giới phức tạp, một lần nữa khẳng định những sức mạnh mềm lớn lao của dân tộc”.

Thực vậy, chính nhờ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, 5 năm qua, Việt Nam tiếp tục chứng minh được bản lĩnh, trí tuệ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Năm 2020, tại Thủ đô Hà Nội, nơi tiêu biểu nhất cho cả nước về bản lĩnh vượt khó trong đại dịch Covid-19, sức mạnh đoàn kết không chỉ thể hiện trong nội bộ giúp chiến thắng cả 3 đợt dịch mà còn gắn với lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Cũng chính nhờ đoàn kết, trong năm 2020, Hà Nội và cả nước đã vươn lên trên mặt trận kinh tế: Hà Nội tăng trưởng 3,98%, cả nước tăng trưởng 2,91% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc". Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta”.

Chính vì vậy, hướng tới giai đoạn phát triển mới (2021-2025), Trung ương Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, Trung ương Đảng chỉ rõ quan điểm: “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Cùng với việc định ra những đường lối cụ thể nhằm phát triển từng giai cấp, tầng lớp, đối tượng trong khối đại đoàn kết toàn dân, Trung ương Đảng cũng nêu rõ yêu cầu phải bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo; hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài...

Nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, Trung ương khẳng định, phải tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Đánh giá cao chủ trương nêu trên của Trung ương Đảng, PGS.TS Nguyễn Xuân Tú (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) khẳng định, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học kinh nghiệm lớn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay và cần tiếp tục phát huy nhằm khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn nhận: “Mỗi người con đất Việt hôm nay phải có trách nhiệm đoàn kết xây dựng đất nước...”.

Đây cũng là tâm nguyện chung của nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trong tuần tới.

Còn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng: “Với tư cách ủy viên không thường trực HĐBA, Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền vững. Kỷ niệm 75 năm quốc khánh Việt Nam trùng với dịp Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và thành viên HĐBA thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Giữ vững chủ quyền lãnh thổ cả trên bộ lẫn trên biển

Một thành công nổi bật khác là ngoại giao Việt Nam đã góp hần quan trọng vào việc củng cố môi trường hòa bình, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của đất nước cả trên bộ lẫn trên biển. Minh chứng cho điều đó là trong nhiệm kỳ qua, chúng ta đã cùng các bạn Lào hoàn tất chương trình tang dầy hệ thống mốc quốc giới; với Campuchia, chúng ta đã ký các văn kiện pháp lý xác định 84% chiều dài đường biên giữa hai nước, còn đối với tình hình trên Biển Đông, chúng ta tiếp tục kiên quyết và kiên trì bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền chính đáng của mình, thông qua đối thoại song phương và đa phương trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nhất là UNCLOS 1982, để đi tới giải pháp lâu dài.

Nếu tính cả các thỏa thuận về biên giới trên bộ và vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, phân định vùng biển với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, lần đầu tiên nước ta ký kết được cả một hệ thống các hiệp định quốc tế xác định rõ biên cương Tổ Quốc cả trên bộ lẫn trên biển, ngoại trừ các vấn đề trên Biển Đông…

Chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại là một điểm sang làm rạng rỡ hơn cơ đồ, tiềm lực cũng như vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát triển con người toàn diện

Tuy nhiên, chúng ta không thể gối cao ngủ kỹ, vì trên con đường tiến lên phía trước, còn không ít chông gai, trở ngại.

Để mươi năm nữa đưa nước ta lên hàng quốc gia có thu nhập trung bình cao và 25 năm nữa thành nước phát triển, đâu có phải là cuộc rong chơi trên con đường chỉ có hoa hồng!

Đúng như Bác Hồ từng gửi trọn niềm tin vào thanh niên khi Người viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Tôi trộm nghĩ, khi nói tới “công học tập”, Bác không chỉ hàm ý học tập văn hóa, mà ý Người còn bao hàm cả ý “học làm người”...

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu cao định hướng “Phát triển con người toàn diện... Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng đất nước phồn vinh hạnh phúc; tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”. Chỉ với những phẩm chất ấy, chúng ta mới có thể vững bước tiến ra thế giới rộng lớn với rất nhiều cơ hội đan xen biết bao thách thức.

Chắc rằng, những kỳ vọng trên của Đảng là dành cho thế hệ thanh niên, là niềm tin và hy vọng của các thế hệ ông cha đặt vào các bạn - những trai thanh nữ tú, con Lạc cháu Hồng đầy nhiệt huyết, tài năng.

Việt Nam điểm sáng toàn cầu

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mặc dù năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn bất ngờ xuất hiện, tác động xấu đến nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với toàn thế giới nhưng nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Thậm chí theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước “Việt Nam còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 5 kết quả nổi bật để minh chứng co điều này. Một là đã ứng phó kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Nhờ vậy đã giảm tối đa thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai gây ra. Điều này giúp Việt Nam được nhìn nhận là hình mẫu về cách thức kiểm soát dịch bệnh “ Có lẽ chính vì vậy, Đại sứ EU tại Việt Nam đã cho rằng “ở lại Việt Nam thời dịch là một may mắn xa xỉ”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Thứ hai, là đã nỗ lực duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế đạt kết quả cao nhất có thể. Theo đó, Việt Nam được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. GDP tăng trưởng dương, đạt 2,91% trong năm 2020, góp phần làm cho GDP trong 5 năm tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 4 trong ASEAN.

- Thứ ba, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ. An sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh; kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đổi mới và được cải thiện rõ rệt.

- Thứ tư, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc té. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước.

- Thứ năm, “Vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được hoàn thành tốt. Chúng ta đã hoàn thành việc đàm phán, ký kết 2 hiệp định quan trọng là EVFTA và RCEP… Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò kết nối, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác và làm sâu sắc thêm long tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

“Khát quát lại, mặc dù không hoàn thành được một số chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, chủ yếu do nguyên nhân khách quan, nhưng năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định và chia sẻ thêm: “Cũng có người nói rằng chúng ta nói chưa bao giờ Việt Nam có cơ đồ vị thế được như hôm nay liệu có kiêu ngạo, chủ quan không. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có quyền nói vậy. Nhưng tôi cũng luôn nhắc rằng chúng ta không chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo”. Vì vậy, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Chính phủ tiếp tục điều hành tốt công việc để “năm 2021 sẽ phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020”.

Đáng chú ý, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chia sẻ, t âm sự những trăn trở về công tác cán bộ, việc xây dựng chỉnh đốn Đảng.

“Tất cả chúng ta, nhất là cán bộ có chức có quyền, đang năm trong tay quyền và tiền, và một số tài sản khổng lồ của đất nước, lại đang sống và làm việc trong mơi trường có rất nhiều cám dỗ, rất dễ xẩy tham nhũng, hư hỏng tiêu cực như quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản thu chi ngân sách sử dụng tài sản công, tài nguyên môi trường, cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp, công tác tổ chức cán bộ” Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý nhắc lại số liệu thống kê đã có 113 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý đã bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó có 31 cán bộ lực lượng vũ trang nhưng các vi phạm phần lớn là thuộc các lĩnh vực dễ xẩy rất tham nhũng, tiêu cực.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá, không chỉ trên khía cạnh kinh tế mà năm 2020” phải được xem là năm được thành công nhất trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn và thử thách”.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý rằng Việt Nam không chỉ thành công về kinh tế mà còn đạt được nhiều tiến bộ nhanh chóng về xã hội. Tuổi thọ trung bình của dân tăng, chỉ số phát triển con người tăng, (HDI) đã được xếp vào nhóm phát triển cao của thế giới, kinh tế phát triển nhanh nhưng tình trạng bất bình đẳng được kiểm soát tốt, cả bình đẳng về thu nhập lẫn bình đẳng giới, nhiều thành quả vô cùng ý nghĩa về giảm nghèo được cộng đồng quốc tế đánh giá cao…

Thủ tướng cho biết các chỉ tiêu cho năm tới, trong đó tăng trưởng GDP khoảng 6% đã được cân đối, tính toán trên nhiều yếu tố. Và mặc dù xác định tình hình có nhiều thách thức, song chính phủ quyết tâm điều hành để nâng tăng trưởng GDP thêm 0,5% điểm phần trăm trong năm 2021./.

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển

Nguyên Giám đốc Sở KH-CN-MT Hà Nội

Bạn đang đọc bài viết Cội nguồn sức mạnh Việt Nam tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội