Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 26/02/2021

Gốc có vững cây mới bền không sợ mưa to, bão lớn

Mtđt, 15:13 13/01/2020

Nói như cụ Nguyễn Trãi: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Điều sợ nhất là dân thờ ơ, cán bộ, đảng viên im lặng, không ai buồn nói nữa.

Bác Hồ nói “gốc có vững cây mới bền”, trong năm qua, Đảng không ngừng củng cố vai trò và năng lực lãnh đạo để gây dựng niềm tin, uy tín với nhân dân thông qua việc “chỉnh đốn”, xử lý những thói hư, tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

Chúng ta biết, cán bộ là rường cột của quốc gia, là tinh hoa thể chế; công tác cán bộ là then chốt của then chốt trong việc dựng Đảng, đại nghiệp kiến tạo và phát triển nước nhà. Kinh nghiệm lịch sử qua 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng cho thấy, sau khi xây dựng đường lối chính trị đúng thì nhân tố quyết định sự thành bại của công việc là cán bộ, nói rộng ra trực tiếp là công tác cán bộ. Cán bộ là cái “gốc” của mọi công việc là như thế.

Chỉ ba năm qua, hơn 70 cán bộ cao cấp, trong đó có Ủy viên Bộ chính trị, nhiều ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng cùng nhiều tướng lĩnh bị kỷ luật, thậm chí bị lĩnh án tù. Trước tiên, điều đó cho thấy việc thực thi kỷ luật trong Đảng rất nghiêm minh, bình đẳng và công bằng; việc thực thi pháp luật thì “quốc pháp bất vị thân” không vùng cấm hay đặc quyền, đặc lợi nào cả. Điều này càng cho thấy, Đảng cương thống nhát với quốc pháp và hợp với lòng dân. Đó là cái căn bản, rất đáng ghi nhận.

Trong mọi bối cảnh xây dựng và phát triển nhà nước pháp quyền, kinh nghiệm càng cho thấy pháp luật trực tiếp tạo nên đạo đức và đạo lý phải được đặt trên nền tảng pháp quyền, đức trị phải song hành và quyện chặt với pháp trị. Ở đâu và nơi nào đức trị gắn chặt với pháp trị thì lúc đó yên hàn, nơi đó thịnh vượng. Đó cũng chính là bản chất nhân văn của kỷ luật của Đảng thống nhất với pháp luật của Nhà nước pháp quyền chúng ta. Pháp luật thượng tôn quyện trong đạo lý nhân văn bền chặt.

Hơn 70 cán bộ cao cấp của chúng ta bị kỷ luật nghiêm khắc, bị pháp luật kiềm tỏa, với mức án rất cao, thì đáng tiếc và đau xót lắm chứ! Nhưng xét về mặt nào đó cũng là lẽ bình thường trên con đường phát triển và thậm chí không đáng tiếc gì cả, ngoài điều đáng tiếc nhất rằng, chúng ta, vì nhiều lý do, vừa để chờ đợi các đồng chí tự hối lỗi, sửa sai, vừa thận trọng, nhân văn nên để muộn, thậm chí để quá muộn, gây xôn xao dư luận không đáng có! Nếu cứ để lâu mà không xử lý thì có nguy cơ có thể biến thành những cục bướu, những khối u ác tính làm suy yếu cơ thể Đảng, thậm chí đến một mức nào đó, tích tụ lại làm bang hoại thể chế. Vì thế, xét về mặt đạo lý thì rất đau xót nhưng xét dưới góc dộ quản trị xã hội đó là công việc rất bình thường và tất yếu phải làm, dù rất đau.

Điều đáng mừng rằng, dân ta còn nói tức là dân ta còn thương Đảng. Nói như cụ Nguyễn Trãi: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Điều sợ nhất là dân thờ ơ, cán bộ, đảng viên im lặng, không ai buồn nói nữa. Đó là sự thờ ơ chính trị. Mà thờ ơ chính trị còn nguy hiểm hơn cả sự suy thoái, băng hoại chính trị và sự nghiêng ngả thể chế có thẻ đén bất cứ lúc nào. Nếu không được lòng tin của nhân dân thì không còn gì cả. Vì sao? Vì Đảng ta là đứa con nòi của nhân dân lao động. Và, Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là gốc rễ căn bản nhất để bàn về công tác cán bộ.

Nhưng điều đáng nói nhất là từ không khí dân chủ trong Đảng cho tới xã hội, mà trực tiếp là công luận. Có lẽ nhìn qua nhiều chục năm nay, vai trò của công luận chưa bao giờ như 10 năm qua, được hết sức coi trọng. Theo thống kê, có tới hơn 70% số vụ việc tiêu cực được phát hiện và bị xử lý thuộc về công luận, thuộc vai trò giám sát, phát hiện của nhân dân, để thấy được vai trò kiểm soát của nhân dân rất lớn. Sức ép từ công luận rất lớn, nhiều vụ việc tưởng chìm xuống, nhiều trường hợp tưởng đấy là vùng bất khả xâm phạm, nhưng đã bị công phá một cách mãnh liệt.

Trong lịch sử của Đảng ta, chưa bao giờ như nhiệm kỳ này, một Ủy viên Bộ Chính trị lần đầu tiên bị pháp luật xử lý, vướng vòng lao lý, tức bị cầm tù. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói, đau lắm, nhưng xử lý một vài người vì muôn người thì cũng phải làm. Đấy là cảnh báo, là nhân văn, là nghiêm khắc chứ sao. Một Đảng mạnh, một Đảng dũng cảm mới làm được như thế! Và, như ta thấy, nhân dân ủng hộ và còn đòi hỏi nghiêm khắc hơn nữa. Điều mọi người tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khi nói rằng, công khai là thanh bảo kiếm chữa lành những vết thương. Bộ Chính trị họp, rồi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp, báo chí được tham dự, được thông tin, cũng đồng nghĩa với việc nhân dân được biết mọi chuyện trong khả năng có thể về cán bộ và công tác cán bộ. Cho nên, việc xử lý bằng các hình thức kỷ luật và pháp luật hơn 70 đồng chí cán bộ cao cấp và 45.000 đảng viên các cấp vừa qua, đã tạo và nhân lên được lòng tin nhất định.

Có thể nói chưa bao giờ như bây giờ, những công việc chuẩn bị cho nhiệm kỳ XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương lo rất sớm, thậm chí trước cả hai năm, một mặt để khắc phục những điều còn tồn tích qua mấy nhiệm kỳ nay, mặt khác chuẩn bị những công việc hệ trọng này thật chủ động, chắc chắn, bài bản hơn. Quy hoạch các đồng chí vào Trung ương, vào cấp ủy các cấp thì Trung ương, cấp ủy khóa đương nhiệm đã biết, những người có chức trách về và xung quanh công tác cán bộ đã biết và giám sát. Trong khi đó, nhìn mấy nhiệm kỳ trước, nhiều vị Ủy viên Trung ương còn nói, tôi không biết ai sẽ vào Bộ Chính trị.

Như vậy, vấn đề ở chỗ phải làm gì để nhân dân thực sự là người sinh ra Đảng làm bổn phận với Đảng, để Nhà nước thực sự là của dân, thực thi quyền lực mà nhân dân tin tưởng và giao phó?

Trước tiên, nhận thức của cán bộ về vai trò của nhân dân đã thực sự xứng tầm chưa? Nếu coi trọng dân, theo Luật Tiếp công dân, anh phải thực hiện đúng. Nhưng thực tế thì sao? Có năm thống kế trong 63 tỉnh, thành phố chỉ có ba ông Chủ tịch tỉnh xuống tiếp dân?! Có ông cả nhiệm kỳ không tiếp dân được bữa nào, như vậy tức là vi phạm pháp luật rồi.

Nhận thức là ở chỗ đó. Anh có trọng dân không, có lắng nghe dân không? Nếu trọng dân, lắng nghe dân thì đã không thế. Đấy mới chỉ là trong ý nghĩ, trong lời nói mà đã thế thì trong hành động làm sao mà trọng dân được. Không muốn gặp dân, không muốn nghe dân nói thì làm sao dám bảo làm tất cả vì dân? Chỉ là xảo ngôn, xảo ngữ mà thôi. Nhận thức phải bắt đầu từ đạo lý mới đến thực thi pháp lý.

Cụ Nguyễn Trãi từng nói đại ý rằng, đọc sách thì phải hiểu nghĩa sách, chăn dân thì đừng để mất lòng dân. Nhưng anh có nghe đâu, cho nên những quyết sách của anh toàn đi ngược lòng dân. Cuộc đời của dân dưới đất nhưng anh lại quyết chuyện trên trời. Họ không hiểu được rằng không có dân thì không có họ. Nếu không có dân thì không thể trở thành ông bí thư hoặc trở thành ông chủ tịch tỉnh được.

Thứ hai, cùng với thay đổi nhận thức của cán bộ, cần kíp phải hoàn thiện hệ thống pháp luật xung quanh vấn đề này trên ba phương diện: Dân sinh, dân trí, dân quyền. Hiện thời, mỗi bộ luật ít nhiều đều có phần đụng chạm tới nhân dân, nhưng vẫn chưa ngang tầm. Để phục vụ dân, bảo vệ vô điều kiện quyền làm chủ của dân, nâng cao vị thế của nhân dân, chúng ta phải tiếp tục làm một cách xứng đáng và ngang tầm với nhân dân.

Thứ ba, trong lúc chờ đợi hoàn thiện bộ luật này, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện các quy định và phải thực hiện một cách thành tâm và nghiêm khắc. Đây là thước đo phẩm hạnh, thước đo pháp lý và đạo lý. Ba lần không tiếp dân thì hãy nên từ chức đi. Chúng ta không sự thiếu ông chủ tịch, cũng chẳng sợ thiếu ông bí thư không trọng dân, không vì dân, còn nói gì đến vì hy sinh cho nhân dân, mà chỉ sợ nếu không thực thi nghiêm cách điều từ chức đó thì sự hiện diện từ chức đó thì sự hiện diện và duy tồn của những vị ấy chỉ làm hại thanh danh của Đảng, làm tổn hại lòng tin và sức mạnh của nhân dân, làm phương hại vị thế và sức mạnh của quốc gia, xã tắc mà thôi.

Công khai minh bạch được coi là thanh bảo kiếm vậy có nên công khai, minh bạch những thông tin cơ bản liên quan đến cán bộ để dảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát?

Sự tự giác rất cần, nhưng trong lúc này, trong một thế giới phẳng như thế này thì từng đó chưa đủ. Trong bối cảnh hiện nay, rất cần có sự kiểm soát bằng thông tin trên nền tảng công nghệ thì việc xử lý sẽ rất minh bạch, không trốn tránh được.

Trước hết, để chọn người đúng phải công khai thành phần xuất thân? Anh học ở đâu ra? Bằng cấp gì? Công trạng tới đâu? Yếu mạnh thế nào? Muốn chọn cho đúng thì phải có đủ thông tin chứ? Rồi tới tài sản của anh có bao nhiêu, tài sản của thân nhân anh là bao nhiêu? Tại sao không? Hay toàn bộ quá trình công tác của cán bộ cũng phải minh bạch để phục vụ cho việc giám sát. Còn như hiện nay, cứ râm ran hết ông này, bà kia không học hành gì mà lại có bằng cấp, rồi nghi kỵ lẫn nhau, đồn thổi, bóp méo, kích động…

Cho nên cần minh bạch, công khai bằng thông tin, qua công nghệ. Có thể không cần phải đưa ra cho mọi người ai cũng biết, nhưng chí ít trong khả năng có thể và theo thẩm quyền thì phải được biết. Và, xử lý thật nghiêm khắc, nếu man trá, sai lệch trong cung cấp thông tin.

Làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

“Đề nghị từng đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đỏ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường, chúng ta đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất. Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin, tình thương yêu, quý trọng của nhân dân” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 11, khóa XII (tháng 10/2019).

Ai xứng đáng thì làm, không sợ thiếu cán bộ

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Việc đầu tiên cần làm, theo ông Lê Quang Thưởng là phải thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp, trong đó trọng tâm là công tác nhân sự. Bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nếu chọn được nhân sự có tài, có đức, tâm huyết phục vụ nhân dân và đất nước thì sẽ nhân lên được các thành quả mà nhiệm kỳ trước đã đạt được. Ngược lại để “lọt” nhân sự xấu thì không chỉ gây hại cho cơ quan, đơn vị đó mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Đại hội là một dịp để ta sang lọc cán bộ. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi. Không sợ thiếu cán bộ”.

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chạy chức, chạy quyền” đã thể hiện quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng một đội ngũ cán bộ có tài, có đức, có năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu trong nhiệm kỳ mới.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, song như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói trong lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Chúng ta tự hào với tất cả những gì chúng ta đã đạt được, song cũng không khỏi trăn trở, day dứt trước những gì chúng ta chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn. Không ít những khuyết điểm, yếu kém và khó khăn, thách thức đang cản trở tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước, nếu không kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe dọa tới vận mệnh của Tổ Quốc, sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, ra sức phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, yếu kém, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, không say sưa với thắng lợi, hay bi uan dao động trước thử thách, khó khăn”.

Nhấn mạnh, nguồn lực phát triển lớn nhất của đất nước ta không phải là “rừng vàng, biển bạc” theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguồn lực phát triển lớn nhất của đất nước ta chính là con người, là gần 100 triệu người dân Việt Nam.

“Đảng và Nhà nước ta cùng cả hệ thống chính trị cam kết luôn nỗ lực chăm lo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, được học hành, được có việc làm, không ai bị bỏ lại phía sau. Phải làm sao để mỗi người dân Việt Nam có cơ hội thực hiện khát vọng làm giàu hợp pháp, phát triển khả năng trên chính mảnh đất quê hương”, Thủ tướng nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là yêu cầu của cách mạng, yêu cầu, tình cảm của nhân dân, mong muốn của Đảng ta. Phải khẳng định quyết tâm ấy. Còn trong chúng ta có ai dao động, ngập ngừng thì tự giác báo cáo, xin tự thôi đi! Phải quyết tâm như thế, và truyền tinh thần này xuống dưới”./.

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển

Nguyên Giám đốc Sở KH-CN-MT Hà Nội

Bạn đang đọc bài viết Gốc có vững cây mới bền không sợ mưa to, bão lớn tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội