Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 26/02/2021

Huyện ủy Tân Yên tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020

Minh Phan, 18:50 18/01/2021

Sáng 18-1, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hà - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng của tỉnh; đồng chí Đinh Đức Cảnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên; các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.


Tại hội nghị, đồng chí Phan Thế Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trong đó nêu rõ: Năm 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ chính trị, đã hoàn thành và hoàn thành tốt 15/17 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau Đại hội, Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án đã được phê duyệt; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa. Tập trung kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Ủy viên UBND huyện và kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó có triển khai việc nhập đơn vị hành chính cấp xã và thành lập 02 đảng bộ mới (thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam) theo Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức thành công các kỳ họp thường kỳ, đột xuất, chuyên đề đảm bảo đúng luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và toàn diện, tạo sự chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện kiện toàn các chức danh cấp ủy, chính quyền cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động đối thoại, giám sát và thành lập tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. MTTQ, các đoàn thể và các Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

Trong năm, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Năm 2020, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ước đạt 12,7%; thu ngân sách ước đạt 1.223,8 tỷ đồng, đạt 152,5% KH; Sản xuất nông nghiệp được mùa, nhiều mô hình canh tác mới có giá trị kinh tế cao được xây dựng và nhân rộng. Đặc biệt, trong năm 2020, huyện Tân Yên đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã (Việt Lập) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020...

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Đỗ Đức Hà - UV BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Yên đã đạt được trong năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hà - UV BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Yên đã đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX Giai đoạn 2020 - 2025, trong đó nhấn mạnh: Phát triển toàn diện các ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Lấy công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm, dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy. Tổ chức cơ cấu lại các ngành kinh tế theo thứ tự quy mô: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng đảng viên. Bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng trên các mặt của đời sống xã hội. Lãnh đạo xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không trùng chéo, xây dựng Đảng bộ vì một mục tiêu phát triển toàn diện của địa phương.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, đồng chí Đỗ Đức Hà đề nghị, huyện Tân Yên phải thực hiện bằng được mấy điểm chính: 100% cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý...

Đồng thời, cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2021; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Đức Cảnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đỗ Đức Hà, đồng thời cho biết, năm 2021 là năm hết sức quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cần phải tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Ngay sau hội nghị này, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình gắn với Nghị quyết Đại hội cấp trên; ban hành các chương trình hành động, các kế hoạch để tổ chức thực hiện, không để sót nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Đinh Đức Cảnh yêu cầu: Trước mắt cần quan tâm tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phát động các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2021. Chỉ đạo tổ chức cho nhân dân vui tết, đón xuân đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên trao giấy khen cho Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội

Tại hội nghị, Huyện ủy, UBND huyện đã biểu dương khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền 2016 - 2020 và năm 2020.

Các tập thể và cá nhân được biểu dương tại Hội nghị

Bạn đang đọc bài viết Huyện ủy Tân Yên tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội