Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 14/08/2020

Kon Tum: Tinh giản 5 hạt kiểm lâm

Mai Trung, 09:05 17/09/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - ông Nguyễn Văn Hòa - vừa ban hành quyết định số 912/QĐ-UBND về việc giải thể các hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Theo đó, quyết định nêu rõ: Giải thể 02 hạt kiểm lâm rừng phòng hộ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm là Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Thạch Nham và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông; Giải thể 03 hạt kiểm lâm của các Ban quản lý rừng đặc dụng, gồm: Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Uy và Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Đồng thời, phải tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm để giao về cho các hạt kiểm lâm cấp huyện thực hiện; Bàn giao các nội dung về nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu, vũ khí quân dụng và các nội dung có liên quan khác của các hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh Kon Tum điều chuyển biên chế công chức của các hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm theo quy định.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Tinh giản 5 hạt kiểm lâm tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội
Thời gian bắt đầu xả lũ dự kiến từ tháng 8 đến khoảng giữa tháng 10/2019, với tổng diện tích xả lũ năm nay là 90.200 ha, chiều sâu mực nước xả lũ từ 40 – 80 cm.