Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/09/2020

Quảng Trị : Phê duyệt kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu

VĂN THANH, 15:27 23/10/2019

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có QĐ số 2777/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2030 do BQL dự án BCC chủ trì, tổng kinh phí 9.299.600.000đ

Kế hoạch được áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó tập trung vào các khu vực sau: Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và các khu vực thuộc vùng đệm của khu bảo tồn; Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và các khu vực thuộc vùng đệm của khu bảo tồn; Khu Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: Khu rừng tự nhiên tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh là đầu nguồn của các con sông: Bến Hải, Sê Păng Hiêng, Kiên Giang và sông Ranh;Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể: Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đến năm 2025 hoàn thiện 01 bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phục vụ công tác quản lý và bảo tồn; Tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật; ngăn chặn hoạt động săn bắn, bẫy bắt và buôn bán trái pháp luật; Nâng cao nhận thức và hành động bảo tồn Chà vá chân nâu của tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi cá nhân; Đến năm 2025, phần lớn cán bộ các khu bảo tồn, Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

Chà vá chân nâu có tên khoa học Pygathrix nemaeus, phân bố ở khu vực Đông Dương gồm Việt Nam, Nam Lào và phần nhỏ thuộc Đông Bắc Campuchia. Với đặc trưng 5 màu, voọc Chà vá chân nâu được tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng. Loài này thuộc danh mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam. Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới cũng xếp voọc Chà vá chân nâu vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện. Tại tỉnh Quảng Trị, tính đến nay đã ghi nhận ít nhất có 5 đàn với hàng trăm cá thể sinh sống.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tiến hành điều tra kích thước quần thể và phân bố của loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lồng ghép các hoạt động giám sát tình trạng và phân bố của loài Chà vá chân nâu trong công tác quản lí của các khu bảo tồn. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật để bảo vệ loài Chà vá chân nâu và môi trường sống của chúng, thông qua các chương trình giáo dục bảo tồn, nâng cao năng lực bảo tồn Chà vá chân nâu cho các khu bảo tồn.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị : Phê duyệt kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội