Thứ ba, 28/06/2022 12:48 (GMT+7)
Người lao động phải làm gì khi có tới 02 sổ BHXH?
Thông thường, một người lao động chỉ có 01 cuốn sổ bảo hiểm xã hội duy nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có trường hợp NLĐ có 02, thậm chí nhiều sổ BHXH. Vậy, NLĐ cần phải làm gì trong trường hợp này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình?