Thứ hai, 02/10/2023 11:18 (GMT+7)

Đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

MTĐT -  Thứ tư, 24/10/2018 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và cần đáp ứng các điều kiện gì để được hưởng chính sách đó?

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chuyên mục hỏi đáp Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

          Chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là chính sách có sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng đủ điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ này có sự kết hợp giữa nhà nước, cộng đồng dân cư, dòng họ và các đối tượng được hỗ trợ trên nguyên tắc công khai, minh bạch và có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cộng đồng dân cư nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định.

Về hình thức để thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

+/ Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, mua bán nhà ở xã hội;

+/ Hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu về nhà ở cho các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện để xây dựng nhà mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;

+/ Hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hoặc tặng nhà cho các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện;

+/ Hoặc hỗ trợ vay vốn ưu đãi của nhà nước thông qua ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định để các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện có thể xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở.

  • Theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở năm 2014 thì các đối tượng sau được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

1, Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2, Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3, Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4, Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5, Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6, Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7, Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8, Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở năm 2014;

9, Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10, Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

  • Tùy thuộc vào từng đối tượng nêu trên và hình thức hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện dưới đây thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

+/ Trường hợp 1: Đối với các đối tượng thuộc trường hợp 1, trường hợp 4 đến 8, trường hợp 10 nếu trên thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập sau đây để được hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở:

Thứ nhất, Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

Thứ hai, Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này.

Thứ ba, Đối với đối tượng thuộc trường 4, 5, 6 và 7 nêu trên thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng còn lại thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập.

+/ Trường hợp 2: Đối với các đối tượng thuộc trường hợp 1 đến 3 nếu trên thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu về nhà ở hoặc hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc tặng nhà ở.

+/ Trường hợp 3: Đối với đối tượng thuộc các trường hợp 1, 4 đến 7 nêu trên thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú theo quy định sau đây để được hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở:

Thứ nhất, Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát;

Thứ hai, Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

Nếu cần có sự hỗ trợ, tư vấn thêm bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ phía dưới đây.

Luật Gia: Lê Minh
Địa chỉ: Số 184, đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Hotline: 0961.272.396
Email:[email protected]; [email protected]

Bạn đang đọc bài viết Đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quyết định mới về bảng giá đất Hà Nội
Mới đây, Hà Nội đã triển khai thực hiện Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Tin mới

Đơn... côi
Trập trùng cái cảnh thâm sơn//Mà sao?//Ngồi lặng cô đơn như vầy...
Vấn vương
Hội tan về nhớ cô mình//Gần. Lại xa để duyên tình vấn vương...