Chủ nhật, 17/10/2021 21:50 (GMT+7)

Đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hay bắt buộc?

MTĐT -  Thứ hai, 26/02/2018 15:18 (GMT+7)

Xin hỏi tôi chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì có được không?

Bạn đọc có email [email protected] hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ tháng 1.2017. Tháng 8.2017, tôi vào làm việc tại một công ty theo hợp đồng lao động 2 năm và được yêu cầu tham gia bảo hiểm y tế. Xin hỏi tôi chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì có được không?

Trả lời:

Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Đối với người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Khoản 2, Điều 13 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH năm 2015 của Văn phòng Quốc hội, hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế (Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH) quy định như sau:

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Đồng thời, tại Khoản 1 và Khoản 5, Điều 12 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH (Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH) quy định hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo các quy định tại Điều 12 và Điều 13 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH đã trích dẫn.

Theo thông tin ông đã cung cấp, ông sẽ thuộc vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo nhóm người sử dụng lao động và người lao động.

Theo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hay bắt buộc?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới