Thứ sáu, 22/10/2021 17:49 (GMT+7)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 về Luật Thủy lợi

Đồng Anh -  Thứ bảy, 18/09/2021 07:49 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến về email: [email protected]

Bạn đang đọc bài viết Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 về Luật Thủy lợi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nâng cao vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại.

Tin mới