Thứ sáu, 22/10/2021 17:38 (GMT+7)

Dự thảo TT về mức thu, quản lý phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Đồng Anh -  Thứ năm, 23/09/2021 10:35 (GMT+7)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam  xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, Mọi thông tin góp ý gửi về email: [email protected]

Bạn đang đọc bài viết Dự thảo TT về mức thu, quản lý phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nâng cao vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại.

Tin mới