Thứ ba, 26/09/2023 12:45 (GMT+7)

Đưa hai cụm công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Bắc Giang thời kỳ 2021-2030

Khánh Dung -  Thứ ba, 23/05/2023 16:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc đưa ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 (xóa bỏ) đối với CCN Cầu Gồ, huyện Yên Thế và CCN Trại Ba, huyện Lục Ngạn.

Theo đó, CCN Cầu Gồ, huyện Yên Thế và CCN Trại Ba, huyện Lục Ngạn được thành lập tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang, cụm công nghiệp Cầu Gồ, Trại Ba, quy hoạch, phát triển, cụm công nghiệp
Bản đồ khu vực tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa.

Lý do đưa ra khỏi quy hoạch là vì: CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba được thành lập tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh đã được ra khỏi quy hoạch phát triển các CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu rõ, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Thế, UBND huyện Lục Ngạn, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ các quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đối với CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, tham mưu giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 và các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê đất thuộc CCN Cầu Gồ, CCN Trại Ba.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các nội dung liên quan đến các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030.

UBND huyện Yên Thế, UBND huyện Lục Ngạn có trách nhiệm rà soát, tham mưu điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và giải quyết các nội dung khác có liên quan bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện đối với CCN Cầu Gồ, CCN Trại Ba được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba thành lập tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 và xóa bỏ theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Đưa hai cụm công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Bắc Giang thời kỳ 2021-2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa gần 40 héc ta
Ngày 21/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đại điểm xã Liên Lộc và xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích khoảng 38,43ha.

Tin mới