Thứ sáu, 07/10/2022 15:42 (GMT+7)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)

MTĐT -  Thứ hai, 15/08/2022 14:35 (GMT+7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Tuyến đường từ Đình Xuyên đến hồ Hòa Bình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ Đình Xuyến qua đường Đặng Công Chất đến hồ Hòa Bình, dài khoảng 870 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đình Xuyên.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Đoạn qua chùa Mục Đồng.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Tuyến đi qua đường Đặng Công Chất và kết thúc ở hồ Hòa Bình.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ xã Yên Viên.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Toàn tuyến nhìn từ xã Dương Hà.

8. Tuyến đường từ sông Thiên Đức đến Đặng Công Chất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ sông Thiên Đức đến Đặng Công Chất dài khoảng 1,082 km.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở sông Thiên Đức, đoạn gần chùa Tế Xuyên.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Đoạn qua đường Đình Xuyên.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Đoạn qua đường Đặng Công Chất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường từ mục 8 đến cầu Đỏ Tế Xuyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ mục 8 đến cầu Đỏ Tế xuyên với chiều dài khoảng 150 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế (màu xanh).

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N9).

Bạn đang đọc bài viết Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo dongvon.doanhnhanvn.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới