Thứ bảy, 13/08/2022 19:26 (GMT+7)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

MTĐT -  Thứ ba, 28/06/2022 08:35 (GMT+7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường từ Cao Lỗ đến sông Hoàng Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ Cao Lỗ đến sông Hoàng Giang với chiều dài khoảng 1,1 km. Tuyến đường này cơ bản đã xây dựng còn đoạn cuối.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Tuyến đường có điểm đầu ở đường Cao Lỗ, đi qua bên hông BV Đa khoa Đông Anh.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Tuyến đường này đi gần dự án nhà thi đấu đa năng đang thi công.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Đoạn cuối tuyến chưa xây dựng.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ.

8. Tuyến đường từ khu 3ha đến sông Hoàng Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ khu 3ha đến sông Hoàng Giang với chiều dài khoảng 650 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Tuyến đường này có điểm đầu ở khu 23 ha Uy Nỗ.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Tuyến đường này đã xây dựng một phần đoạn giao với đường Phúc Lộc.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Đoạn cuối tuyến kết thúc ở khu vực sông Hoàng Giang.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến nối đường mục 7 với QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến nối đường mục 7 với QL3 với chiều dài khoảng 578 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Tuyến đường có điểm đầu ở QL3.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)
Và kết thúc ở đường tại mục 7.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).

Bạn đang đọc bài viết Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo dongvon.doanhnhanvn.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới