Thứ năm, 30/06/2022 20:22 (GMT+7)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

MTĐT -  Thứ bảy, 28/05/2022 08:38 (GMT+7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường từ nhà máy bê tông Amaccao đến đường Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường từ nhà máy bê tông Amaccao đến đường Võ Nguyên Giáp với chiều dài khoảng 745 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vân Trì, đoan nhà máy bê tông Amaccao.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đường gom Võ Nguyên Giáp.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Một phần tuyến đường này thuộc xã Tiên Dương.

5. Tuyến đường trùng ngõ 403 Vân Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngõ 403 Vân Trì với chiều dài khoảng 710 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu gần đường Võ Nguyên Giáp.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Tuyến đi trùng, mở rộng ngõ 403 Vân Trì.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Đoạn qua đường Vân Trì.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng khi giao với đường quy hoạch.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường bên hông trường Tiểu học Vân Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Vân Trì đi qua trường Tiểu học Vân Nội với chiều dài khoảng 324 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).

Bạn đang đọc bài viết Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo dongvon.doanhnhanvn.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới