Thứ tư, 05/10/2022 14:57 (GMT+7)

Gây cháy rừng sẽ bị xử lý như thế nào?

MTĐT -  Thứ sáu, 01/12/2017 15:34 (GMT+7)

Hiện nay qua báo đài tôi nhận thấy có rất nhiều vụ cháy rừng xảy ra trên cả nước, đặc biệt là vào những ngày nhiệt độ tăng. Tôi muốn hỏi luật sư việc gây cháy rừng sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân/tổ chức nào có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước gây cháy rừng có thể phải chịu trách nhiệm tài chính đối với hậu quả mà hành vi đó gây ra. Ngoài ra cá nhân/tổ chức này còn có thể bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Mức phạt vi phạm hành chính thấp nhất là cảnh cáo, cao nhất là 50.000.000 đồng.

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 09/VBHN-BNNPTNT:

Điều 16. Vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng

Người có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng bị xử phạt như sau:

 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Cháy cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng 1c, diện tích dưới 1.000 m2;
 3. b) Cháy rừng sản xuất dưới 500 m2;
 4. c) Cháy rừng phòng hộ dưới 300 m2;
 5. d) Cháy rừng đặc dụng dưới 200 m2.
 6. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 7. a) Cháy cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng 1c từ 1.000 m2đến 2.000 m2;
 8. b) Cháy rừng sản xuất từ 500 m2đến 1.000 m2;
 9. c) Cháy rừng phòng hộ từ 300 m2đến 500 m2;
 10. d) Cháy rừng đặc dụng từ 200 m2đến 300 m2.
 11. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 12. a) Cháy cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng 1c từ trên 2.000 m2đến 5.000 m2;
 13. b) Cháy rừng sản xuất từ trên 1.000 m2đến 2.000 m2;
 14. c) Cháy rừng phòng hộ từ trên 500 m2đến 1.500 m2;
 15. d) Cháy rừng đặc dụng từ trên 300 m2đến 1.000 m2.
 16. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 17. a) Cháy cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng 1c từ trên 5.000 m2đến 10.000 m2;
 18. b) Cháy rừng sản xuất từ trên 2.000 m2đến 3.000 m2;
 19. c) Cháy rừng phòng hộ từ trên 1.500 m2đến 2.500 m2;
 20. d) Cháy rừng đặc dụng từ trên 1.000 m2đến 2.000 m2.
 21. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 22. a) Cháy cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng 1c từ trên 10.000 m2đến 20.000 m2;
 23. b) Cháy rừng sản xuất từ trên 3.000 m2đến 5.000 m2;
 24. c) Cháy rừng phòng hộ từ trên 2.500 m2đến 4.000 m2;
 25. d) Cháy rừng đặc dụng từ trên 2.000 m2đến 3.000 m2.
 26. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 27. a) Cháy cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng 1c từ trên 20.000 m2đến 30.000 m2;
 28. b) Cháy rừng sản xuất từ trên 5.000 m2đến 6.000 m2;
 29. c) Cháy rừng phòng hộ từ trên 4.000 m2đến 5.000 m2;
 30. d) Cháy rừng đặc dụng từ trên 3.000 m2đến 4.000 m2.
 31. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 32. a) Cháy cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng 1c từ trên 30.000 m2đến 50.000 m2;
 33. b) Cháy rừng sản xuất từ trên 6.000 m2đến 10.000 m2;
 34. c) Cháy rừng phòng hộ từ trên 5.000 m2đến 7.500 m2;
 35. d) Cháy rừng đặc dụng từ trên 4.000 m2đến 5.000 m2.
 36. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính; Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều này.

 1. Người có hành vi cố ý gây cháy rừng, đốt rừng với bất kỳ mục đích nào phải bị xử phạt theo quy định tại Điều 20 của Nghị định

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Bạn đang đọc bài viết Gây cháy rừng sẽ bị xử lý như thế nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới