Thứ sáu, 24/03/2023 07:46 (GMT+7)

Giới thiệu Mẫu đơn đề cử Cây chổi vàng 2017

MTĐT -  Thứ tư, 29/11/2017 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để góp phần tôn vinh những người lao động trực tiếp tham gia công việc quét rác, thu gom rác, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam lần đầu tiên tổ chức xét chọn Cây chổi vàng trên phạm vi toàn quốc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xét chọn: “Cây Chổi Vàng” Đinh Dậu – 2017


Kính gửi: Ban Tổ chức và Hội đồng xét chọn

Tên đơn vị đề cử:………………………………………………………………………………….
Họ và tên người được đề cử (hoặc tự ứng cử): ………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh ....................................................Giới tính …………………………
Hoạt động trong lĩnh vực: …………………………………………………………………………
Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………..…………………………………...
Điện thoại: ……………………………………Email: ………………….……..…………..……
Sau khi nghiên cứu thể lệ và quy chế của Chương trình xét chọn “Cây Chổi Vàng”, …………………………………………………… đề cử (hoặc tự đăng ký) tham gia xét Giải “Cây Chổi Vàng” Đinh Dậu - 2017 cho ông (bà):
…………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi xin cam đoan về tính xác thực của các tài liệu và thông tin cung cấp trong hồ sơ.
Nếu có sai sót Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đơn vị cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ những quy định nêu trong thể lệ của đợt xét chứng nhận giải thưởng. Nếu ứng viên được trao tặng “Cây Chổi Vàng”, Chúng tôi cam kết tự nguyện cho phép Ban tổ chức sử dụng các thông tin liên quan đến cá nhân gửi trong hồ sơ tham gia xét giải năm nay vào các mục đích Tuyên truyền cho Chương trình, Tuyên truyền về cá nhân được trao tặng “Cây chổi vàng” trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Kèm theo Đơn đề nghị này có:
1. Báo cáo thành tích và hoàn cảnh của ứng viên (có xác nhận của Đơn vị đề nghị)
2. Các văn bản, chứng nhận, giấy khen và bài viết, hình ảnh (Phô tô thành tích gửi kèm).


…………………, ngày tháng năm 2017
Đơn vị/Người đề cử
(hoặc tự ứng cử xét giải)
(Ký ghi rõ họ tên/ Nếu là đơn vị đề cử ký tên đóng dấu )

Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu Mẫu đơn đề cử Cây chổi vàng 2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước mắt trên má mẹ
Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng đến hôm nay, vẫn có những bậc làm cha, làm mẹ vô tình bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin mà sinh ra những người con dị dạng. Nỗi đau ấy đến bao giờ mới nguôi ngoai.