Chủ nhật, 26/03/2023 00:24 (GMT+7)

Hà Nội: Lãnh đạo, quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp

Hạ Vân -  Thứ ba, 05/04/2022 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố Hà Nội vừa mới ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND, quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND, quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Quy định gồm 6 chương, 25 điều, trong đó nêu rõ các nội dung về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; điều động, biệt phái; từ chức, miễn nhiệm… các chức danh cán bộ quản lý doanh nghiệp, người quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thành phố gồm: Thành viên hội đồng thành viên, kế toán trưởng, kiểm soát viên các tổng công ty trực thuộc thành phố; chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kiểm soát viên, kế toán trưởng công ty TNHH một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn trực thuộc thành phố; người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố.

Đối với các chức danh: Chi cục trưởng và tương đương, phó chi cục trưởng và tương đương; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố. Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố.

Đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố. Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp thời hạn dưới 5 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Thời gian được giao nhiệm vụ quyền hoặc phụ trách tại một cơ quan, đơn vị thì không tính vào thời hạn bổ nhiệm chức vụ cấp trưởng của cơ quan, đơn vị đó.

Đối với trường hợp thay đổi tên gọi của chức vụ do thay đổi tên gọi cơ quan, đơn vị (mà không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ) thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm chức vụ cũ có hiệu lực.

Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cùng một đơn vị không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.

Đặc biệt, đối với việc điều động, biệt phái cán bộ quản lý phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch cán bộ nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo sự đồng bộ trong đội ngũ cán bộ quản lý; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời bảo đảm sự ổn định và phát triển của đội ngũ cán bộ quản lý…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022; thay thế Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 11-9-2019 của UBND thành phố Hà Nội/.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Lãnh đạo, quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đối tượng nào cần phải có Giấy phép môi trường?
Cùng với sự phát triển kinh tế, môi trường chịu tác động xấu từ con người và bị đe dọa nghiêm trọng. Pháp luật đã có quy định về giấy phép môi trường đối với một số hoạt động gây tác hại xấu cho môi trường. Vậy đối tượng nào phải có giấy phép môi trường?

Tin mới