Thứ hai, 27/09/2021 07:46 (GMT+7)

Hải Dương: Nên xem lại giá tiền SDĐ tại Dự án Khu nhà ở P. Nhị Châu

Văn Bình - Đức Huấn -  Thứ hai, 16/11/2020 17:05 (GMT+7)

Tại sao dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu của Công ty Cổ phần Đầu tư Newland lại được tính tiền sử dụng đất ở thời điểm lựa chọn nhà đầu tư chứ không phải ở thời điểm giao đất ?

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cần xem lại phương án tính tiền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu để tránh thất thoát ngân sách nhà nước

Theo tìm hiểu được biết, Dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam đường sắt) thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư Newland làm chủ đầu tư với diện tích hơn 12,9 ha.

Dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam đường sắt) thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hiện nay, theo ghi nhận của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam đường sắt) thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về cơ bản đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng NOXH. Bỏ qua tất cả những lùm xùm trước đây của dự án thì hiện nay còn 1 vấn đề đáng quan tâm thậm chí là vô cùng nghiêm trọng đó là phương án tính tiền sử dụng đất của dự án. Thiết nghĩ ông Nguyễn Dương Thái Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cần xem lại phương án này để tránh nguy cơ thất thoát ngân sách nếu như tính sai hoặc áp dụng sai các quy định của pháp luật.

Cụ thể như sau: Dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam đường sắt) thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thuộc về Công ty cổ phần Đầu tư Newland theo Quyết định 435/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 24/01/2017 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam đường sắt) thành phố Hải Dương.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam đường sắt) thành phố Hải Dương.

Sự bất thường ở trong Quyết định này khi UBND tỉnh Hải Dương đã ghi rõ số tiền sử dụng đất mà Chủ đầu tư phải nộp là: 48.555.427.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng). Để ra được con số hơn 48 tỷ đồng thì trước đó năm 2016 UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định phương án tính tiền sử dụng đất cho dự án thể hiện ở Quyết định 653/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 10/03/2016 về việc phê duyệt phương án giá đất tính thu tiền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: Dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam đường sắt) thành phố Hải Dương.

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án giá đất tính thu tiền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương Quyết định phê duyệt phương án giá đất tính thu tiền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: Dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam đường sắt) thành phố Hải Dương với tổng diện tích đất quy hoạch của dự án là 134.827,02m2 trong đó: Diện tích đất kinh doanh có thu tiền sử dụng đất gồm: 14.430,03m2 đất ở nhà vườn; 29.942,95m2 đất nhà liền kề; 1.548,25m2 đất nhà ở tái định cư. Tại thời điểm xác định giá đất cụ thể là vào tháng 9 năm 2015. Giá trị lô đất của dự án là 161.090.894.000 đồng; Chi phí giải phóng mặt bằng: 112.535.467.000 đồng. Tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất có thu tiền sử dụng đất mà đơn vị trúng thầu phải nộp: 161.090.894.000 đồng - 112.535.467.000 đồng = 48.555.427.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

Có thể thấy rằng đây là dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu nhưng lại được lên phương án tính tiền sử dụng đất ở thời điểm lựa chọn nhà đầu tư chứ không phải thời điểm giao đất là có dấu hiệu của việc không tuân thủ quy định tại nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương giao đất lần 3 cho Công ty cổ phần Đầu tư Newland

Đối với việc giao đất cho chủ đầu tư dự án được UBND tỉnh Hải Dương cụ thể bằng các đợt như sau: Tổng diện tích đất giao: 129.145,5m2 trong đó: Lần 1 giao 97.306m2 tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2018; Lần 2 giao 27.669,5m2 tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 29/01/2019; Lần 3 giao 4.170m2 tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 21/05/2019.

Đương nhiên tất cả các lần giao đất này thì việc tính tiền sử dụng đất không có gì thay đổi bởi trước đó UBND tỉnh Hải Dương đã chốt phương án tính tiền sử dụng đất theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 và con số cụ thể cũng đã được chốt thể thiện ở Quyết định lựa chọn nhà đầu tư số 435/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 24/01/2017 là hơn 48 tỷ.

Như vậy số tiền cần phải nộp chỉ là hơn 48 tỷ liệu có quá bèo bọt vì diện tích đất mà UBND tỉnh Hải Dương giao cho Công ty Newland được khai thác là rất lớn. Như vậy, chủ đầu tư có được hưởng lợi từ các quyết định của UBND tỉnh Hải Dương. Và ngân sách nhà nước có bị thất thoát hay không khi việc tính tiền sử dụng đất ở thời điệm lựa chọn nhà đầu tư chứ không phải thời điểm giao đất theo quy định của pháp luật, việc thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 được quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Để khách quan thông tin đến bạn đọc, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có buổi trao đổi và làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hữu Khuyến – Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Newland tại Hải Dương. Ông Khuyến cho biết: Về thời điểm áp dụng tính tiền sử dụng đất của dự án theo Thông tư 03/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Ở 1 diễn biến khác, cũng với 1 sự việc tương tự xảy ra ở tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng đã "sửa sai" việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 dự án đất vàng của xứ Thanh bị tính sai tiền sử dụng đất, ngân sách đứng trước nguy cơ thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Rất may đã được chủ tỉnh tỉnh Thanh Hóa, phát hiện và điều chỉnh kịp thời.

Theo đó, ngày 5/12/2017, UBND tỉnh Thanh  Hoá đã ra văn bản số 245/TB-UBND thông báo kết luận của ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc xử lý một số dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất không đảm bảo quy định của Luật Đất đai 2013. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: “Việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ yêu cầu và hợp đồng dự án giữa bên mời thầu và chủ đầu tư có nội dung tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013”.

Cụ thể, hầu hết các dự án trên đều căn cứ vào Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16.4.2009 của Bộ KHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất...

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 được quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ và được hướng dẫn cụ thể tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16.6.2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ. Cụ thể: “Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định bằng giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất nhân (x) với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất”.

Sau kết luận của Chủ tịch tỉnh, các nhà đầu tư đã phải chấp nhận đặt bút ký vào phụ lục hợp đồng với mức tiền sử dụng đất phải nộp thêm vào ngân sách là hàng chục, có dự án hàng trăm tỉ đồng.

Thiết nghĩ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ông Nguyễn Dương Thái nên tham khảo, học hỏi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng trong việc này.

Bài tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có cần "sửa sai" như Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng những phân tích của Luật sư.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Nên xem lại giá tiền SDĐ tại Dự án Khu nhà ở P. Nhị Châu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới