Thứ năm, 28/09/2023 10:38 (GMT+7)

Hải Dương: Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm về đầu tư xây dựng.

Thế Lợi -  Thứ bảy, 10/06/2023 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020.

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng

UBND tỉnh Hải Dương chưa ban hành quy trình, quy chế quản lý, chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; chậm chễ phê duyệt, quy hoạch phân khu các khu vực đô thị đối với 04/9 phường của TP. Hải Dương. UBND thị xã Kinh Môn chậm phê duyệt quy hoạch phân khu các khu vực đô thị đối với 09/14 phường của thị xã Kinh Môn.

tm-img-alt
Thông báo Kết luận Thanh tra.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu, vật tư hàng tháng nhưng chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Qua công tác thanh tra phát hiện 10 dự án đầu tư xây dựng (09 dự án vồn ngân sách nhà nước và 01 dự án BT) cho thấy:

Dự án Xây dựng đường dẫn cầu Quang Thanh, huyện Thanh Hà phê duyệt năm 2020 có trong Quy hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 nhưng không có trong Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hải Dương năm 2010. Sau đó, dự án đã được cập nhật vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà năm 2021.

Công tác quản lý chi phí dự toán, chi phí hợp đồng các dự án giao thông, đê điều, dân dụng còn hạn chế, thiếu sót: Việc xác định định mức, công tác cấp đất, áp dụng tỷ lệ định mức đào đắp bằng thủ công, máy, cự ly vận chuyển đất chưa chính xác; công tác bên tông, công tác sản xuất bê tông nhựa sử dụng vật liệu cát không đúng với tiêu chuẩn xây dựng và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải; một số công tác tính toán khối lượng chưa chinhs xác với thiết kế, áp dụng định mức chưa đúng quy định, quy đổi đơn vị còn nhầm lẫn; còn sai sót giữa thiết kế với dự toán, hồ sơ mời thầu dẫn đến phải điều chỉnh dự toán và hợp đồng xây dựng.

Có 02 dự án chậm tiến độ gói thầu thi công xây lắp: Dự án Đầu tư xây dựng khối nhà khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối quộc lộ 38 với đường huyện 31, tỉnh Hưng Yên do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngoài ra, có 03 dự án không gia hạn thời gian bảo lãnh tạm ứng khi gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

Công tác quản lý, sử dụng đất đai

UBND tỉnh Hải Dương chậm ban hành một số quy định nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Có 07/16 dự án có hạn chế, thiếu sót về công tác quy hoạch như: thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng có chức năng sử dụng đất còn chưa phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (sau đó được cập nhật, điều chỉnh); quy hoạch xây dựng tại khu công nghiệp có lô đất y tế chưa phù hợp chức năng sử dụng đất công nghiệp; khi phê duyệt quy hoạch xây dựng, chủ trương đầu tư không xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch khoáng sản;

Trong đó có 02 dự án:

Thứ nhất, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư, dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang có chất lượng chi tiết xây dựng dự án còn bất cập, phải điều chỉnh nhiều lần, nội dung điều chỉnh manh mún, việc lập, thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh chậm, kéo dài.

Thứ hai, Dự án Khu Dân cư Đại An II tại phường Tứ Minh, TP. Hải Dương việc triển khai các bước về lập quy hoạch kéo dài, điều chỉnh cơ cấu, ranh giới cho thuê đất nhưng chưa kịp thời thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định, từ đó dẫn đến chậm lựa chọn Chủ đầu tư làm dự án làm giảm hiệu quả sử dụng đất.

Có 13/16 dự án có hạn chế, thiếu sót như: chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất khi điều chỉnh quy hoạch hoặc giao đất bổ sung; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là tạm tính, phê duyệt giá đất cho cả phần diện tích đất chưa được giao; chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định 5 năm; không xác định cụ thể diện tích từng loại đất dẫn đến diện tích đất phải nộp tiền thuê đất không thống nhất tại các hồ sơ, tài liệu; chậm thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa;

Có 07/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm khi phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất như: việc xác định tổng mức đầu tư dự án có một số
chi phí chưa phù hợp hoặc vẫn để khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tổng chi phí hạ tầng kỹ thuật của chi phí phát triển giả định để tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư, làm phát sinh bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp; chậm xác định khối lượng, thẩm định dự toán đối một số hạng mục có giá trị đầu tư tạm tính; không tiến hành các thủ tục về quản lý đất đai, không có hợp đồng thuê đất dẫn đến không xác định và thu hồi tiền thuê đất kịp thời; trong đó, có dự án xác định tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất hoặc bàn giao đất thực tế như Dự án Khu dân cư Bắc đường 52 m thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây, thành phố Hải Dương theo hình thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Có 04/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trình tự, thủ tục như: thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư; thu hồi đất để thực hiện dự án khi chưa tiến hành đầy đủ trình tự thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định; chậm hoặc chưa tiến hành thủ tục giao đất, bàn giao đất trên thực địa cho Chủ đầu tư khi đã GPMB xong; chậm tiến độ do vướng mắc trong GPMB. 

Có 04/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trật tự xây dựng như: Chủ đầu tư dự án tổ chức thi công khi chưa được cấp phép xây dựng; không thực hiện các thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc đóng cửa mỏ tại khu vực dự án, trong đó: tại Dự án Khu Dân cư Đại An II, Công ty Cổ phần Đại An đang tạm quản lý đất khu vực dự án, chưa được lựa chọn chính thức làm chủ đầu tư đã thị công đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, tiến hành xây dựng nhà trên một số ô đất vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng.

Ngoài ra, còn một số dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm khác như: tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đại An mở rộng, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp và cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhưng chưa ghi đầy đủ nội dung về tiến độ dự án, ưu đãi đầu tư theo quy định; có dự án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở cho chủ đầu tư dự án với thời hạn sử dụng đất lâu dài không đúng quy định; có dự án chậm thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan Thanh tra, kiểm toán; chậm thực hiện nghiệm thu, quyết toán hạ tầng kỹ thuật của dự án...

Như vậy, Để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ngành phụ trách lĩnh vực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan; các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã được nêu cụ thể trong Kết luận thanh tra.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm về đầu tư xây dựng.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quy định về thăm dò nước dưới đất
Tổ chức, cá nhân thi công công trình thăm dò nước dưới đất phải đáp ứng đủ các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
Đồng Nai: Bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã Giang Điền
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, nay là Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.
UBND xã được quyền từ chối hòa giải tranh chấp đất đai không?
Việc hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 202 quy định “1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.”

Tin mới