Thứ tư, 20/10/2021 19:36 (GMT+7)

Hải Phòng: Dự án hồ điều hoà Phương Lưu nhiều vấn đề tồn tại

Bùi Bột -  Thứ năm, 24/06/2021 09:26 (GMT+7)

Dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc tồn tại nhiều vấn đề

Dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc tồn tại nhiều vấn đề như: Chậm triển khai; chưa hoàn thành việc thu hồi đất và bồi thường; lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; mất an ninh trật tự; tập chung rác thải gây ô nhiễm môi trường; nhiều hạng mục không phù hợp với quy hoạch của thành phố, quận…

Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam có loạt bài phản ánh: “Lá phổi trung tâm TP. Hải Phòng đang bị ô nhiễm tàn phá nặng nề”“Dự án 10 năm trên giấy vẫn đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện”, ngày 22/4/2021 UBND TP. Hải Phòng có Thông báo số 143/TB-UBND, thông báo Kết luận của UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về Dự án của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc. Theo đó, tại Thông báo này Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Quân có kết luận và chỉ đạo: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) tổng hợp ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường…đề xuất phương án giải quyết đảm bảo đúng qui định của pháp luật.

Tại Văn bản số 1552/SXD-QHKT ngày 19/4/2021 của Sở Xây dựng gửi Sở KH&ĐT về việc cung cấp bổ sung thông tin quy hoạch đối với Dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc. Tại mục 2 của văn bản này, Sở Xây dựng có đánh giá sự phù hợp với quy hoạch cấp trên được duyệt như sau:

Theo Quyết định số 1448/QD-TTg, ngày 19/6/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, xác định khu đất nằm trong khu vực quy hoạch Đất cây xanh, đất thể dục thể thao.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Hải Phòng đến năm 2035,tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng thông qua tại Nghị Quyết số 20/ NQ-HĐND ngày 22/7/2020, xác định khu đất được quy hoạch khu cây xanh sử dụng công cộng. Còn tại Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến năm 2025 đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025 được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 25/7/2016, xác định khu đất thực hiện Dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc được quy hoạch thì phần lớn diện tích được quy hoạch đất cây xanh cấp quận và cấp thành phố; Phần diện tích còn lại quy hoạch đất công cộng, quy hoạch bãi đỗ xe và đất mặt nước.

Như vậy theo văn bản trên của Sở Xây dựng thì phần lớn khu đất của Dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc không phù hợp với quy hoạch của các cấp.

Tại Văn bản số 1842/STN&MT-CCQLDĐ, ngày 31/5/2021 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường (TN&MT) gửi sở KH&ĐT về việc thực hiện Dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc, Sở TN&MT nêu: Dự án chưa đăng ký thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hải An và quận Ngô Quyền đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt; Khu đất thực hiện Dự án chưa hoàn thành việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án; tiến độ thực hiện dự án đã chậm so với tiến độ đăng kí theo Giấy biên nhận đăng kí đầu tư số 100/GBN-HK&ĐT do Sở KH&ĐT cấp ngày 02/12/2010 ( Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 1/2015); Dự án không phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hải An và quận Ngô Quyền đã được UBND thành phố phê duyệt. Như vậy, Dự án trên thuộc trường hợp dừng thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 99, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thế nhưng, ngày 31/5/2021 Giám đốc Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long ký Văn bản số 1273/KHĐT-KTN gửi UBND thành phố về việc thực hiện kết luận của UBND thành phố tại Thông báo số 143/TB-UBND ngày 22/4/2021 về Dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc. Tại văn bản này, với lí do “ngày 12/5/2021, Sở KH&ĐT có Văn bản số 1060/KHĐT-KTN gửi xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó có nội dung liên quan đến Giấy biên nhận đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư năm 2005. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có văn bản hướng dẫn về nội dung này. Do đó, Sở KH&ĐT chưa có cơ sở thực hiện theo chỉ đạo tại mục 3 Thông báo số 143/TB-UBND ngày 22/4/2021 của UBND thành phố”

Dư luận, những người dân có đất tại khu đất của Dự án này, hết sức bất ngờ về nội dung trả lời của Sở KH&ĐT và đặt nhiều câu hỏi: Việc quyết định gia hạn hoặc thu hồi Giấy biên nhận đầu tư, Sở KH&ĐT có phải xin ý kiến hướng dẫn của Bộ KH&ĐT? Nếu việc quyết định gia hạn hoặc thu hồi Giấy biên nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở KH&ĐT thì việc Sở này lấy lí do Bộ chưa có văn bản hướng dẫn để chưa hiện theo chỉ đạo tại mục 3 Thông báo số 143/TB-UBND ngày 22/4/2021 của UBND thành phố nhằm mục đích gì? Năng lực chuyên môn của cá nhân, phòng chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo Sở này?

Dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc đã và đang tồn tại nhiều vấn đề như: Chậm triển khai; chưa hoàn thành việc thu hồi đất và bồi thường; lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; mất an ninh trật tự; có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong chuyển nhượng đất; tập chung rác thải gây ô nhiễm môi trường; nhiều hạng mục không phù hợp với quy hoạch của thành phố và quận; nhiều người dân mất quyền quản lí đất, sử dụng đất từ nhiều năm nay và đã có nhiều đơn thư gửi các cấp chính quyền thành phố; ảnh hưởng lớn đến công xây dựng và phát triển thành phố. Vì vậy, đề nghị Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng sớm chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xử lý dứt điểm việc có thu hồi Giấy biên nhận đăng kí đầu tư số 100/GBN-HK&ĐT do Sở KH&ĐT cấp ngày 02/12/2010 cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc hay không?

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Dự án hồ điều hoà Phương Lưu nhiều vấn đề tồn tại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 475/VPTT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.

Tin mới

Chính sách quản lý chất thải nhựa
Việt Nam đứng thứ 17 trong 109 quốc gia về lượng phát thải nhựa phát sinh hằng năm. Năm 2018 tại Hội nghị Thượng đỉnh G17 (Canada). Thủ tướng Chính phủ đã cam kết hành động cũng như kêu gọi hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề nhựa trên biển.
Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng từ 6-6,5% trong năm 2022
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV diễn ra tại Hà Nội sáng 20/10, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.