Thứ bảy, 02/12/2023 15:54 (GMT+7)

Hoạt động đánh giá tay nghề tại Phòng Phân tích môi trường

Nguyễn Đức -  Thứ hai, 02/10/2023 07:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoạt động đánh giá tay nghề được thông qua kết quả phân tích mẫu được xem xét bởi Lãnh đạo phòng, quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật (hay còn gọi là người đánh giá)

Để đảm bảo chất lượng các kết quả phân tích theo quy định tại điều 20 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, Phòng Phân tích môi trường (Phòng PTMT) trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên (viết tắt là Trung tâm) phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017.

Định kỳ Phòng PTMT triển khai đánh giá tay nghề đối với các cán bộ tham gia phân tích mẫu thông qua các mẫu chuẩn đối chứng (CRM-Certified Reference Materials), các mẫu thử nghiệm thành thạo (PT-Proficiency testing) do các đơn vị có đủ năng lực tổ chức và các mẫu kiểm soát chất lượng nội bộ tại Phòng PTMT. Bên cạnh đó, trong Quý 1 năm 2023 Trung tâm đã hoàn thành đánh giá tổ chức thử nghiệm thành thạo phù hợp theo tiểu chuẩn ISO/IEC 17043:2010 do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thực hiện.

Các hoạt động về đánh giá tay nghề tại Trung tâm được triển khai hằng năm như sau:

1. Hoạt động đánh giá tay nghề

1.1. Phương pháp đánh giá

- Hoạt động đánh giá tay nghề được thông qua kết quả phân tích mẫu được xem xét bởi Lãnh đạo phòng, quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật (hay còn gọi là người đánh giá)

- Việc thực hiện đánh giá tay nghề được thực hiện đối với các cán bộ tại Phòng PTMT (hay còn gọi là người được đánh giá)

- Người đánh giá sẽ chỉ định các phép đo/thử nghiệm mà cán bộ được đánh giá phải thực hiện.

- Trong quá trình đánh giá việc thực hành, người đánh giá sẽ hỏi cán bộ được đánh giá các phần lý thuyết liên quan về quy trình, phương pháp thực hiện các phép đo/ thử nghiệm đó, đồng thời quan sát đánh giá cán bộ về việc tuân thủ các quy định kỹ thuật hiện hành 

- Việc đánh giá dựa vào các phương pháp tiêu chuẩn, các phép thử được công nhận và các quy định nội bộ của Phòng PTMT.

1.2. Nội dung đánh giá

- Kỹ năng phân tích chỉ tiêu: Theo các chỉ tiêu do người được đánh giá đảm nhận phân tích.

- Thực hiện: 

 Đánh giá dựa trên số liệu phân tích các mẫu QC: mẫu CRM.

 Đánh giá dựa trên việc theo dõi trực tiếp mức độ thành thạo;

 Đánh giá dựa trên việc tiếp cận thông tin đào tạo để xây dựng hồ sơ phương pháp.

- Tiêu chí đánh giá:

Kết quả thử nghiệm có giá trị nằm trong vùng chấp nhận của nhà sản xuất;

Độ thu hồi mẫu thêm chuẩn đối với từng thông số đã được phê duyệt;

Độ thu hồi mẫu lặp đối với từng thông số đã được phê duyệt;

Mẫu trắng có giá trị thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp.

1.3. Kết quả đánh giá được xem xét và kết luận thông qua mẫu Phiếu đánh giá tay nghề đo/thử nghiệm

2. Một số hình ảnh về phân tích mẫu tại Phòng PTMT

tm-img-alt
Hình 1. Thiết bị dòng liên tục (CFA)
tm-img-alt
Hình 2. Thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS
tm-img-alt
Hình 3. Thiết bị Quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS
tm-img-alt
Hình 4. Thiết bị sắc kí khí ghép nối khối phổ GC/MS-MS
tm-img-alt
Hình 5. Cân phân tích 6 số
tm-img-alt
Hình 6. Thiết bị sắc kí ion IC
tm-img-alt
Hình 7. Hình ảnh phân tích chỉ tiêu COD bằng phương pháp chuẩn độ
tm-img-alt
Hình 8. Hình ảnh phân tích chỉ tiêu Nitrat bằng phương pháp qua cột khử Cadimi

Nguồn: mhcem.gov.vn

Bạn đang đọc bài viết Hoạt động đánh giá tay nghề tại Phòng Phân tích môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội tổ chức từ ngày 01 - 03/12/2023, tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương...
Bài thơ: Chào tháng mười hai!
Tháng của những ngày đông lạnh tái tê///Của cơn mưa buồn nhẹ nhàng qua cửa///Của những đêm sương bập bùng ánh lửa//Se sắt bàn tay sưởi ấm đời hao gầy!..