Thứ tư, 27/09/2023 19:53 (GMT+7)

Hưng Yên: Dự kiến đến năm 2030 sẽ có 29 khu công nghiệp

Duy Anh -  Thứ hai, 05/06/2023 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hưng Yên dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 29 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 9.240 ha và 43 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 2.191 ha.

Theo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh để lấy ý kiến góp ý, bên cạnh 15 KCN đã có trong quy hoạch đến năm 2020 với diện tích 3.887 ha, tỉnh sẽ mở rộng hai KCN với diện tích 307 ha; quy hoạch mới 14 KCN với diện tích 5.045 ha - phân bổ chủ yếu ở huyện Ân Thi, Kim Động và thị xã Mỹ Hào.

Cụ thể:

Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới
Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới

Về việc phân bố các cụm công nghiệp, Hưng Yên sẽ duy trì hiện trạng 23 CCN, bao gồm các CCN đã được quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 tại QĐ 3143 và các CCN được thành lập mới sau QĐ 3143 với tổng diện tích 1.132 ha.

Danh sách các CCN duy trì theo quy hoạch đến năm 2030:

Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới
Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới

Tỉnh cũng dự kiến thay đổi diện tích hiện có của 9 CCN trong QĐ 3143, tổng diện tích sau khi thay đổi theo phương án mới của các huyện quy hoạch đến 2030 là 460 ha;

Danh sách các CCN trong quy hoạch đến năm 2020 thay đổi diện tích:

Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới
Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới

Và quy hoạch mới 11 CCN với tổng diện tích 598 ha.

Danh sách các CCN được quy hoạch mới đến năm 2030:

Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới

Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến đưa ra khỏi quy hoạch 28 CCN trong QĐ 3143 với tổng diện tích 1.427 ha (căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của từng địa phương trong tỉnh).

Danh sách các CCN được đưa ra khỏi quy hoạch:

Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới
Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới
Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới

Như vậy, dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ có 29 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 9.240 ha và 43 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 2.191 ha. 

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên: Dự kiến đến năm 2030 sẽ có 29 khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới