Thứ bảy, 28/05/2022 19:52 (GMT+7)

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất lưu vực sông Cửu Long tháng 1 năm 2022

MTĐT -  Thứ ba, 25/01/2022 11:30 (GMT+7)

Cục Quản lý tài nguyên nước Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước được ban hành kèm theo Quyết định số 1686QĐ-BTNMT ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 795.000 km² hoặc hơn 810.000 km². Trong lưu vực sông Cửu Long hiện này có 50 điểm quan trắc, 223 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 18/35 công trình mực nước hạ, 10/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02202T) và giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z).

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,17m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -13,03m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1/2022 so với tháng 12/2021 có xu thế hạ, có 24/36 công trình mực nước hạ, 12/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C).

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 19/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 16/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/38 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại Phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (Q609030).

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,63m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,58m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1/2022 so với tháng 12/2021 có xu thế hạ, có 22/38 công trình mực nước hạ, 9/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/38 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (Q629030) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Q606030).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/32 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02204T) và giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Q20903Z). 

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,75m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -25,68m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1/2022 so với tháng 12/2021 có xu thế hạ, có 16/32 công trình mực nước hạ, 11/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/32 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Q683040) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Q606040).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597050).

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,91m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -24,06m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1/2022 so với tháng 12/2021 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 13/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/33 công trình mực nước hạ và 9/33 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Q625050) và mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Q602050).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 14/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/28 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất t là 0,82m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá rị dâng cao nhất là 0,23m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q19904ZM1).

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,06m tại TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Q625060) và sâu nhất là -23,13m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1/2022 so với tháng 12/2021 có xu thế hạ, có 13/28 công trình mực nước hạ, 8/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/28 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060) và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060).

Bạn đang đọc bài viết Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất lưu vực sông Cửu Long tháng 1 năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo DWRM

Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Bát nháo khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng
Những ngày qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân 2 huyện Tiên Phước và Phú Ninh tỉnh Quảng Nam về những sai phạm trong việc khai thác, vận chuyển vật liệu đất, đá phục vụ công trình xây dựng.
Bến Tre: Tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước
Đứng trước những áp lực của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng, tỉnh Bến Tre đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.
Trạm Tấu (Yên Bái): Chú trọng phòng ngừa cháy rừng
Cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái phối hợp với thôn tổ chức ký cam kết BVR, PCCCR với 1.005 lượt hộ dân và học tập các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý BVR, PCCCR.

Tin mới

Tuần phim ASEAN 2022 chính thức khai mạc
Lễ Khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 được tổ chức vào lúc 19h30, ngày 27/5 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội với bộ phim “Mắt biếc” từng đoạt Bông Sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII.
Vỉa hè cho người đi bộ trên cao
Khoảng hai năm gần đây, vấn nạn “ùn tắc giao thông” của Đà Lạt luôn là một trong những đề tài làm hâm nóng các chương trình, nghị sự của tỉnh và thành phố; các chuyên gia cũng đưa ra một số giải pháp để chính quyền tham khảo trước khi quyết định.
Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái bổ nhiệm giám đốc mới
Chiều 27/5, tại Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Trần Việt Quý