Hà Nội, Chủ nhật Ngày 05/04/2020

Công nghệ xử lý nước thải phân tán

Mtđt, 16:14 15/05/2018

Quản lí nước thải phân tán chính là một giải pháp quan trọng, khắc phục những nhược điểm và khoảng trống của quản lí nước thải tập trung, quy mô lớn, thích hợp cho nhiều đối tượng khác nhau.

Trên Thế giới, đã có rất nhiều công nghệ và thiết bị, các mô hình quản lí nước thải (QLNT) phân tán được phát triển và ứng dụng, và phương thức tiếp cận này đã được chính thức ghi nhận, cũng như được phát triển thành cả một ngành công nghiệp ở nhiều nước trên Thế giới.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngành công nghiệp môi trường vẫn còn đang ở giai đoạn ‘’sơ khai’’, và còn rất thiếu các giải pháp công nghệ, các thiết bị và công trình đáp ứng đòi hỏi to lớn của thực tế trong lĩnh vực này. Việc nghiên cứu làm sạch nước thải tại chỗ cho các hộ gia đình hay các cụm dân cư bằng các công nghệ phù hợp, vừa đơn giản, có chi phí xây dựng và vận hành thấp, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, là một hướng giải quyết hợp lý và khả thi.

Đứng trước tình hình đó, từ những năm 90, Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp (CEETIA), nay là Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), trường Đại học Xây dựng và các đối tác đã tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ xử lý nước thải (XLNT) sinh hoạt theo kiểu phân tán phù hợp với các điều kiện của Việt Nam, và liên tục cải tiến, hoàn thiện.

Cho đến nay, các sản phẩm XLNT phân tán của IESE đã và đang được chuyển giao, ứng dụng rộng rãi ở trên khắp đất nước. Các mô hình XLNT phân tán của nhóm nghiên cứu DESA, Trường Đại học Xây dựng đã khẳng định được những ưu điểm của nó và được người sử dụng chấp nhận.

Để có thể triển khai áp dụng các mô hình xử lý nước thải phân tán vào thực tế, cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây:

Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp với tuyên truyền, vận động, để tất cả các chủ nguồn thải có ý thức và trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải của mình trước khi xả ra môi trường. Trường hợp khu vực có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, thì đối tượng xả nước thải phải trả đầy đủ các chi phí thu gom, xử lý nước thải theo quy định.

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường cần được rà soát, ban hành một cách phù hợp, để vừa bảo vệ được môi trường, kiểm soát được ô nhiễm do nước thải, vừa khuyến khích các đối tượng xả nước thải thực hiện xử lý nước thải một cách khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của kỹ thuật, quản lý và khả năng tài chính.

Để có thể triển khai nhanh chóng và hiệu quả, đưa các sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) vào cuộc sống, cần có sự nỗ lực, vai trò tham gia của các bên liên quan. Các cơ chế chính sách phù hợp, khả năng tiếp cận với công nghệ, tài chính, sự kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp (bên cung) và thị trường (bên cầu) với sự điều phối, tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước là rất cần thiết.

Cần có sự kết nối, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp môi trường được tiếp cận với các nguồn tài chính phù hợp để trang trải kinh phí đầu tư và vận hành doanh nghiệp. Cần có các chính sách ưu đãi thuế thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện công nghệ, sản xuất các thiết bị và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp môi trường có thể lớn mạnh, đủ năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo MTX (TH)

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Công nghệ xử lý nước thải phân tán tại chuyên mục Công nghệ mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Công nghệ mới