Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 22/11/2019
Trong tương lai, việc chủng ngừa cúm hằng năm có thể gặp nhiều thuận lợi hơn khi các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công miếng dán văcxin thay thế cho mũi tiêm truyền thống.
1 8 9 10 11 ... 12