Hà Nội, Thứ Hai Ngày 28/09/2020
Ngành công nghiệp cà phê từ lâu vốn đã tạo ra nhiều rác thải cho môi trường, từ cốc nhựa dùng một lần đến bã cà phê, tuy nhiên một công ty khởi nghiệp ở Anh đang tìm cách biến cà phê thành nhiên liệu.
1 2 3 4 5 ... 17