Hà Nội, Chủ nhật Ngày 22/09/2019
Bốn công nghệ gồm: Xử lý nước thải bằng công nghệ keo tụ tạo bông; Xử lý nước thải bằng công nghệ kết tủa; Xử lý nước thải bằng công nghệ thẩm thấu; Công nghệ siêu lọc.
1 7 8 9 10 ... 11