Hà Nội, Thứ Tư Ngày 12/08/2020

Hệ thống xử lý nước mặn công nghệ RO –Cty cấp nước Sóc Trăng (Kỳ 25)

Mtđt, 11:59 28/11/2018

Dự án cho phép khắc phục tình trang thiếu nước cung cấp cho người dân (do nguồn nước bị nhiễm mặn), đảm bảo cấp nước ổn định và hiệu quả, hỗ trợ cung cấp nước sạch.

- Địa điểm xây dựng: Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi, số 180 Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng.

- Thời gian xây dựng: từ ngày 11/04/2017 đến ngày 19/07/2017. Thời gian đưa vào khai thác, sử dụng: ngày 31/07/2017.

- Các thông số kinh tế - kỹ thuật chính:

+ Công suất thiết kế: 3.000 m3/ngđ. Công suất thực tế: 3.000 m3/ngđ.

+ Số dân được phục vụ: gần 179.000 người.

+ Tổng mức đầu tư: 12.316.427.094 đồng.

+ Nguồn vốn: vốn tài trợ FDW, vốn vay thương mại và vốn tự có.

+ Giá sản phẩm, dịch vụ liên quan đến công trình: Chi phí vận hành hệ thống là 2.431 đồng/m3.

+ Số giờ hoạt động theo ngày, theo năm: 24h/ngày.

+ Tỷ lệ thất thoát: Hệ thống RO là 20%.

+ Thất thoát chung của thành phố Sóc Trăng ngoài mạng lưới là <15%.

+ Tỷ lệ đấu nối: 99,6%.

Hiện xí nghiệp có 03 giếng khai thác tầng sâu ở độ sâu 450 - 480m. Tổng công suất là 160 m3/h. Nước tầng sâu có chất lượng tương đối tốt, nhưng chỉ tiêu Độ mặn (Cl-) cao vượt tiêu chuẩn cho phép. Nên việc xử lý nước ngầm bằng công nghệ RO là cần thiết. Dự án sử dụng công nghệ RO Optiflux, cho hiệu quả nước sạch đầu ra cao hơn 80/20 (Công nghệ bình thường là 50/50). Áp lực nước đầu vào và tiêu hao năng lượng thấp hơn.

Hệ thống cũng áp dụng chất chống cáo cặn (anti scalant) để màng lọc ít bị nghẽn và tuổi thọ tăng lên gấp đôi so với hệ thống RO truyền thống. Đây là công nghệ xử lý của Hà Lan, Tự động hóa hoàn toàn; Hệ thống lọc nước ngầm nhiễm mặn, sử dụng màng MF - RO 2 bậc (để tiết kiệm năng lượng). Hiệu suất đầu ra khá cao từ 80% - 85% (thông thường 50% - 60%); Độ mặn từ >500 mg/l giảm xuống <50 mg/l; Đạt QCVN 01:2009/BYT. Đây là một trong những hệ thống RO cải tiến xử lý nước lợ hiện đại và lớn nhất ở Việt Nam.

Dự án cho phép khắc phục tình trang thiếu nước cung cấp cho người dân (do nguồn nước bị nhiễm mặn), đảm bảo cấp nước ổn định và hiệu quả, hỗ trợ cung cấp nước sạch khi Nhà máy nước mặt An Nghiệp bị nhiễm mặn, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Hệ thống xử lý nước mặn công nghệ RO –Cty cấp nước Sóc Trăng (Kỳ 25) tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi