Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/10/2019

Tìm hiểu về những công trình xử lý chất thải ở tỉnh Bắc Kạn (Kỳ 15)

Mtđt, 08:45 01/09/2018

Được thành lập từ năm 1999, Công ty Môi trường đô thị Bắc Kạn là doanh nghiệp nhà nước, gồm ba đơn vị hợp thành là Ban quản lý bến xe, Ban quản lý chợ và Ban quản lý vệ sinh đô thị.

Sau khi tách BQL bến xe, BQL chợ chỉ còn lại Công ty Môi trường đô thị Bắc Kạn. Năm 2006, Công ty tiến hành cổ phần hóa.

Ngành nghề kinh doanh:

- Thu gom rác thải độc hại

- Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ

- Thu gom rác thải không độc hại

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

- Xây dựng nhà các loại

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

- Xây dựng công trình công ích

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

- Lắp đặt hệ thống điện

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Dịch vụ chăm sóc cây xanh và duy trì cảnh quan, chiếu sáng

Một góc TP. Bắc Kạn.

Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 65,1 tấn/ngày; khối lượng thu gom, xử lý là 58,9 tấn/ngày. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 125,698 tấn/ngày, lượng rác được thu gom và xử lý khoảng 45,695 tấn/ngày.

Rác thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu ở các khu chợ, trường học và các khu dân cư tập trung. Lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh khoảng 12.000 m3/ngày,đêm; lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn phát sinh khoảng hơn 20.280m3/ngày,đêm.

Trên địa bàn tỉnh, hiện đã có 06/08 huyện, thành phố được đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt kết hợp với chôn lấp; 04/08 huyện, thành phố được đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đô thị; 07/110 xã được đầu tư xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt là lò đốt kết hợp với các bể chứa rác; 12 xã có tổ/đội vệ sinh môi trường phụ trách công tác thu gom rác thải.

Các xã còn lại, người dân tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp thủ công (chôn lấp, đốt) hoặc xây dựng các điểm xử lý rác thải với quy mô hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình…

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 100% rác thải tại đô thị và 70% rác thải nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, tỉnh Bắc Kạn xác định: Trong thời gian tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh việc huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, xử lý chất thải rắn; quản lý chặt chẽ các nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải sinh hoạt để tăng cường nguồn lực cho công tác quản lý; phát huy vai trò chủ động và tích cực của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý chất thải sinh hoạt; khuyến khích việc xã hội hóa trong xây dựng các mô hình xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn; tăng dần nguồn thu phí vệ sinh nhằm đảm bảo chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; kêu gọi, thu hút và tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải...

Từ nay đến năm 2030, một trong những nhiệm vụ, dự án ưu tiên trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh là xây dựng khu xử lý rác thải bằng lò đốt tại các huyện và xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt gắn với thu gom xử lý tại các khu đô thị.

  1. Bãi rác Khuổi Mật

Địa điểm: Xã Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Công nghệ áp dung: chôn lấp

  1. Bãi rác Ba Bể

Địa điểm: Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

  1. Bãi rác Ngân Sơn

Địa chỉ: Đèo Gió, Xã Vân Tùng, H. Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Theo lộ trình tới năm 2020, huyện Ngân Sơn sẽ dành 13,64 ha đất cho quy hoạch các bãi rác thải, xử lý rác thải tại thị trấn Nà Phặc, xã Bằng Vân, Hương Nê, Lãng Ngâm, Thượng Ân, Thượng Quan…

  1. Bãi rác Chợ Mới

Địa điểm: Tổ 6, Thị trấn Chợ Mới, H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

  1. Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Bằng Lũng

Địa điểm: Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Liên hệ: CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC KẠN
Trụ sở: Tổ 4, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn
Điện thoại: 0913270148 Fax: 02813 878972

Thông tin, dữ liệu điều tra được cung cấp bởi TC Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Tìm hiểu về những công trình xử lý chất thải ở tỉnh Bắc Kạn (Kỳ 15) tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi