Hà Nội, Thứ Tư Ngày 23/10/2019
Nhiều năm nay, nhằm hưởng phong trào "chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nhân dân loại bỏ dần đồ nhựa dùng một lần và các vật liệu khó phân hủy trong đời sống.
1 2 3 4 5 ... 46