Hà Nội, Chủ nhật Ngày 22/09/2019
Xây dựng cơ bản là xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thật, hạ tầng cơ sở kinh tế - xã hội có tính chất đặc thù riêng đó là lợi nhuận của nó phục vụ cho mọi người , mọi ngành trong xã hội , nguồn vốn đấu tư lớn cần có sự đầu tư của nhà nước. Các hoạt động xây dựng cơ bản như : xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi thủy điện, cầu cảng, xây dựng nhà cửa, công sở, nhà máy phục vụ sản xuất phát triển kinh tế; các công trình phúc lợi xã hội như nhà văn hóa công viên rạp chiếu ...phục vụ phát triển của xã hội.
Dự án nghiên cứu giải pháp sáng tạo ứng dụng cỏ Vetiver trong phục hồi đất ô nhiễm chất độc hoá học/dioxin của Tiến sĩ Ngô Thị Thúy Hường (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản) và nhóm nghiên cứu đã giành một khoản tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Quan hệ Đối tác Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER).
Trong trồng trọt, cách thức sử dụng phân bón là một yếu tố quyết định năng suất, chất lượng nông phẩm. Việc sử dụng phân bón tràn lan dẫn đến những hậu quả không thể xem thường như: Lãng phí, có thể gây đột biến gen với một số cây trồng, nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng này?
Theo ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức, tác động tiêu cực như sự tụt hậu về công nghệ, suy giảm sản xuất, kinh doanh, dư thừa lao động có kỹ năng gây phá vỡ thị trường lao động truyền thống, ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội đất nước, mất an toàn, an ninh thông tin, xâm phạm bản quyền, thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao…nếu không bắt kịp Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4.