Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 04/04/2020
Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu bài viết "Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh thời @" do tác giả Trần Đăng Bảo Chi gửi bài dự thi "Nói không với rác thải nhựa".
Một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra loại gạch có tính năng như các loại gạch xây và bê tông thông thường, nhưng nó lại có sự khác biệt rất riêng đó là có sự sống, biết quang hợp, hấp thụ CO2
1 2 3 4 5 6 ... 56