Hà Nội, Thứ Tư Ngày 08/04/2020
Một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra loại gạch có tính năng như các loại gạch xây và bê tông thông thường, nhưng nó lại có sự khác biệt rất riêng đó là có sự sống, biết quang hợp, hấp thụ CO2
1 2 3 4 5 ... 10