Hà Nội, Thứ Tư Ngày 08/04/2020
“Trồng chơi ăn thật” là câu nói cửa miệng của giới chơi lan rừng ở Di Linh (Lâm Đồng), đôi khi bán được một giò lan cũng bằng tiền lương cả năm trời của một công chức.
1 2 3 4 5 6 ... 11