Hà Nội, Thứ Hai Ngày 10/08/2020
Từ hai bàn tay trắng, qua 8 năm kiên trì, bền bỉ, anh Nguyễn Chí Châu (người Tày), ở thôn Đồng Cáy, xã Yên Thắng (Lục Yên - Yên Bái), đã từng bước vươn lên làm giàu bằng mô hình kinh tế VAC.
1 7 8 9 10 ... 11