Hà Nội, Thứ Tư Ngày 24/04/2019
Hơn 1,1 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, 547 nghìn thanh niên không có việc làm, 126.900 lao động trình độ đại học vẫn đang chờ một công việc “phù hợp” với bằng cấp của mình.
1 2 ... 3